Ostrowskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład prof. dra hab. Jerzego Pietrzaka pt. „Republika Ostrowska – prawda czy mit?”, który odbędzie się 13 listopada 2015 roku, godzina 18.00, w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim.

Temat wykładu:

W Ostrowie Wielkopolskim w listopadzie 1918 r. doszło do podjęcia przez Polaków działań wolnościowych o charakterze powstańczym. Wydarzenia te nazwano Republiką Ostrowską. Powstał swoisty lokalny nimb wspomnianej „republiki”. W związku z tym warto postawić pytania: kto jest autorem nazwy Republika Ostrowska, kiedy zaczęto określenia tego używać oraz czy jest ono zasadne? Odpowiedź na te pytania zawarta będzie w wykładzie prof. J. Pietrzaka, przygotowanym na podstawie źródeł historycznych i studiów porównawczych wydarzeń w listopadzie 1918 r. w innych miastach Poznańskiego.

Pietrzak