Wiadomo już, że wraz z remontem drogi nr 25 Ostrów – Czekanów nie powstanie przejście rowerowe. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego interweniowała – jak czytamy w odpowiedzi na interpelację – w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale bez rezultatu. O to, czy powstanie droga dla rowerzystów pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Czekanowem przy węźle ,,Czekanów” dopytywał radny Łukasz Jędrzejak.

– Z uzyskanych informacji wynika, że przejście to nie będzie realizowane w ramach kontraktu na budowę obwodnicy. Realizacja tego zadania będzie najprawopodobniej wymagała wprowadzenia jej jako odrębnego zadania” – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego.

Radny w swojej interpelacji w tej sprawie napisał: ,, Nawiązując do mojej interpelacji z sierpnia 2014 roku w sprawie zachowania połączenia dla rowerzystów pomiędzy Ostrowem Wielkopolskim a Czekanowem przy węźle ,,Czekanów” proszę o informację czy w końcu zostało wypracowane i zaplanowane odpowiednie rozwiązanie techniczne? Zaznaczę tylko, że gdyby projekt nie przewidywał takiego przejazdu istnieje realne zagrożenie, że rowerzyści poruszać będą się ruchliwymi drogami krajowymi nr 11 i nr 25, co znacznie pogorszy stan bezpieczeństwa drogowego”.

2015-05-28 ok24.tv