Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wygasił w poniedziałek mandat rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej – Krawczyk. Decyzję – jak podano w komunikacie na stronie ministerstwa – podjęto po kontroli w szkole. W wyniku kontroli ujawniono, że rektor Magdalena Pisarska – Krawczyk nie poinformowała senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu o dodatkowym zatrudnieniu na uczelni medycznej w Poznaniu, gdzie pracowała na ćwierć etatu.

Magdalena Pisarska – Krawczyk rektorem PWSZ w Kaliszu została 1 września 2017 r. W ciągu 4 miesięcy od tej daty jej obowiązkiem było powiadomienie senat uczelni i uzyskanie zgody na dodatkowe zatrudnienie. Ponieważ tego nie uczyniła mandat – decyzją ministra nauki – wygasł automatycznie.

– Zamierzam to wyjaśniać, na pewno nie zostawię tego tak – powiedziała Magdalena Pisarska – Krawczyk.  Zdaniem parlamentarzystów z okręgu kalisko-leszczyńskiego Jana Mosińskiego, Piotra Kalety, Andrzeja Wojtyły i Jana Dziedziczaka PWSZ była źle kierowana przez dr hab. Magdalenę Pisarską – Krawczyk. Zarzucają byłej rektor, że swoimi działaniami doprowadziła do obniżenia statusu uczelni. Ich zdaniem PWSZ nie może starać się o uzyskanie statusu uczelni akademickiej. O niepokojących faktach powiadomili ministra Jarosława Gowina w listopadzie 2017 r., prosząc o interwencję.

Parlamentarzyści oświadczyli, że w 2017 roku władze uczelni pod kierunkiem nowo wybranej rektor nie przystąpiły do żadnych rankingów ogólnopolskich szkół wyższych. Drugim ważnym powodem – według parlamentarzystów – było zaprzestanie kontynuowania przez nową rektor przystąpienia PWSZ do procesu kategoryzacji jednostek naukowych, w celu uzyskania statusu uczelni akademickiej. Jak podnieśli w piśmie skierowanym do ministra nauki rektor zrezygnowała z grantu naukowego uzyskanego przez naukowców PWSZ w konkursie Programu Power, nie zawiadamiając o tym fakcie autorów.

2018-02-13 ok24.tv za tvn24.pl