Duża część postępowania rekrutacyjnego może odbywać się w formie elektronicznej – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Ministerstwo Edukacji Narodowej podało informacje o terminach rekrutacji w szkołach i zasadach przeprowadzania egzaminów.

W związku z rygorem sanitarnym odbędą się one bez części ustnych. Wnioski o przyjęcia do szkół będzie można składać elektronicznie.

Wyniki matur będą znacznie później niż zazwyczaj – mają zostać ogłoszone do 11 sierpnia.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

Od 15 czerwca do 10 lipca będzie można składać do szkół dokumenty z wnioskiem o przyjęcie.
23 czerwca – 7 lipca – odbędą się sprawdziany uzdolnień kierunkowych,
26 czerwca – 10 lipca – to termin, w którym będzie trzeba dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
12 sierpnia zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13-18 sierpnia – to termin, w którym należało będzie potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły.
19 sierpnia – ogłoszone zostaną ostateczne listy kandydatów.


zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego