W Wielkopolsce 756 nowych przypadków zakażenia. Poznań i powiat poznański wciąz na czele listy. Powiat Ostrowski – 95 zakażeń.


Tymczasem w czerwonej strefie obowiązuje bardzo ciekawy zakaz


Dużo nowych przypadków jest także w powiatach: ostrowskim (95) i jarocińskim (31). W kilkunastu innych wielkopolskich powiatach tylko nieco mniej.
Szczegółowe obliczenia dotyczące stref żółtych i czerwonych powili tracą sens, bieżące dane i modele statystyczne jasno pokazują, że czerwoną strefą może być wkrótce praktycznie cała Polska