Radna Powiatu Ostrowskiego Sylwia Nowicka i Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jakub Paduch złożyli zapowiadany projekt do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego w sprawie przekształcenia części ulicy Raszkowskiej w podwórzec miejski.

10849832_956896114353486_5569268037783487311_nPodwórzec miejski to taka forma organizacji drogi, która ogranicza ruch pojazdów mechanicznych (nie likwidując go), a także wzbogaca ulicę w drzewa, małą zieleń, ławki, stojaki dla rowerów, stoliki do szachów itp. Tworzy to swoisty deptak, na którym główną drogę odgrywają piesi i rowerzyści, dla których ulica staje się nie tylko ciągiem komunikacyjnym ale i miejscem odpoczynku i drobnej rekreacji.

W ramach realizacji zadania wyremontowano by odcinek ulicy Raszkowskiej od wyjazdu z Rynku do skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej. W ramach remontu usunięto by krawężniki, ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej lub wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, nasadzono nierosnące wysoko drzewa, umieszczono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kilka stołów szachowych oraz zamontowano nowe LED-owe oświetlenie uliczne, podkreślające nowy wizerunek ulicy.

Na realizacji tego zadania w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Śródmieście, ale także wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, którzy odwiedzają Rynek i przylegające do niego ulice centrum miasta. Wśród beneficjentów wskazać można w szczególności seniorów, którzy zyskają do odpoczynku kolejny skrawek miasta wolny od ruchu. Zwiększenie zainteresowania ostrowian przebywaniem w centrum miasta na nowej ulicy Raszkowskiej może także wpłynąć pozytywnie na obroty tamtejszych sprzedawców i usługodawców.

Głosowanie na projekt w ramach budżetu obywatelskiego od 1 do 30 listopada br.
2015-08-25 ok24.tv