Gmina Raszków zamierza wprowadzić tzw. „becikowe” oraz stypendia naukowe dla uczniów w gimnazjach.  Takie zapisy znalazły się w uchwalonym właśnie przez radnych budżecie na 2016 rok. – To budżet, który pozwala na stabilny rozwój gminy poprzez kontynuację rozpoczętych wcześniej zadań inwestycyjnych oraz realizację nowych przedsięwzięć zgłaszanych przez radnych i mieszkańców naszej gminy– mówił w swoim wystąpieniu burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak.

Obraz na stronie dsc_1363.jpg

Projekt budżetu zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie przewodniczący stałych komisji rady odczytali opinie zebrane na posiedzeniu komisji. Na budżet Gminy i Miasta Raszków składają się dochody w tym roku w łącznej kwocie33.359.648 zł oraz wydatki w kwocie 36.609.648 zł.

W tym roku ponad milion złotych z budżetu gminy zostanie przeznaczonych na przebudowę dróg na terenie Gminy i Miasta Raszków w tym także powiatowych. Nowe nakładki otrzymają drogi w: Moszczance, Sulisławiu, Bieganinie Grudzielcu i Szczurawicach. Oprócz tego zostanie przebudowany chodnik w Raszkowie w Rynku, na osiedlu przy ulicy Jarocińskiej oraz w Moszczance (dawny Raszkówek). Częśc budżetu przeznaczona jest także na budowę i modernizację oświetlenia drogowego. Kwotę 1,5 miliona złotych gmina przeznaczy naremonty sal wiejskich w miejscowosciach: Pogrzybów, Drogosław, Koryta, Głogowa i Grudzielec Nowy. Także zakończona zostanie budowa nowej sali wiejskiej w Jankowie Zaleśnym. W nowym budżecie zostały zabezpieczone środki na projekt rewitalizacji i wstępne prace pałacu w Przybysławicach – mówił także Burmistrz Jacek  Bartczak.

 Obraz na stronie dsc_1366.jpg

W tym roku zostanie wykonana także termomodernizacja budynku Ratusza, budynku urzędu w Przybysławicach oraz szkoły podstawowej w Raszkowie.

Najwięcej pieniędzy z budżetu gmina przeznacza na oświatę. Rok rocznie na prowadzenie szkół i placówek oświatowych gmina wydatkuje kwotę około 15 -16 milionów złotych. Z kolei na pomoc społeczną zaplanowano w 2016 roku kwotę około 6 milionów złotych.

2016-01-15 ok24.tv