Myślą przewodnią XVIII Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Radosne nutki”, którego osiemnasta edycja odbyła się 25 kwietnia br. w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach, jest sentencja Arystotelesa: muzyka otwiera serca i łagodzi obyczaje. Hasło towarzyszy imprezie od samego początku, czyli od 2001 roku.

Ich organizatorką jest Danuta Woźniak – nauczycielka szkoły podstawowej im. Polskich Noblistów oraz jedna z autorek tego projektu, we współpracy z nauczycielami oraz Referatem Kultury, Sportu i Promocji. Honorowy patronat nad festiwalem objęli Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz Międzyszkolny Ośrodek Animatorów Kultury.
Finaliści zgłoszeni do udziału w konkursie zostali wytypowani w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych. Zadaniem młodych solistów było wykonanie piosenki o pogodnym charakterze, dopasowanej formą i treścią do wieku uczestników. Duża ilość zgłoszonych wokalistów świadczy o wciąż niesłabnącym zainteresowaniu festiwalem w gminie. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, rozbudzanie ich aktywności twórczej oraz odkrywanie młodych talentów.
W tegorocznej edycji wzięło udział czterdziestu artystów w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie: przewodniczący – Mariusz Jernalczyk, członkowie: Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk i Henryk Jamroziak oceniało dobór repertuaru, wykonanie, stopień trudności, ogólny wyraz artystyczny i estetyczny. Utwory zaprezentowane przez uczniów oraz grupy wokalne cechował bardzo wysoki poziom. Werdykt przedstawia się następująco:
• W kategorii wiekowej klas I-III:
I miejsce – Lena Mituła ze SP im. Jana Pawła II w Ociążu,
II miejsce – Aleksandra Szczepaniak ze SP im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,
III miejsce – Antonina Hinz ze SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach;
• W kategorii wiekowej klas IV- VII:
I miejsce – Martyna Balcerzak ze SP im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,
II miejsce – Alicja Długiewicz ze SP im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych,
III miejsce – Zofia Marciniak ze SP im. Jana Pawła II w Ociążu.