List Radnego Koalicji Obywatelskiej, Jakuba Paducha do Prezydent Ostrowa
Radny Jakub Paduch proponuje, by Ostrów zrobić coś więcej poza wyznaczeniem ewentualnych miejsc dla ewakuowanych Ukraińców.

Zwracam się stąd do Pani Prezydent z interpelacją, czy jako Miasto jesteśmy gotowi na udzielenie w razie potrzeby, niezbędnej pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy, w tym:
1. czy Biuro Zarządzania Kryzysowego ma opracowany plan działania na wypadek potrzeby przyjęcia uchodźców wojennych? Jeśli tak, w jakiej liczbie?
2. Czy gminny zasób komunalny ma wydzielone rezerwy mieszkaniowe, pozwalające na udzielenie pomocy?
3. Czy stworzono plan działania w zakresie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia zbiórki i przekazania na Ukrainę żywności, leków, środków higieny etc.?
Mając na uwadze powagę sytuacji, pozostaję do dyspozycji przy organizacji wszelkich koniecznych działań.
Jednocześnie uprzejmie proszę, aby na znak solidarności, w Rynku i na maszcie przed Urzędem Miejskim zawiesić ukraińską flagę.