Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radny PO Jakub Paduch złożył interpelacje w sprawie MZK oraz planu zagospodarowania przestrzennego. Warto podkreślić, ze w sesji nie uczestniczyła dziś Prezydent Beata Klimek, nie było prezesów spółek komunalnych.

Interpelacja 1

Zwrócili się do mnie w ostatnim czasie kierowcy Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zaniepokojeni sytuacją kadrową w Spółce, która ich zdaniem może zagraża prawidłowej realizacji siatki połączeń autobusowych.

Trudna sytuacja według uzyskanych informacji ma wynikać z wysokości wypłacanych wynagrodzeń, które mają wynosić około 2600 zł miesięcznie za pracę we wszystkie dni tygodnia przez cały rok, wliczając święta, z czasem pracy (wliczając postoje) wynoszącym nawet kilkanaście godzin dziennie. Niestety kierowcy nie odczuwają odpowiedniego wsparcia ze strony działaczy związkowych, którzy w ostatnich latach mieli obejmować lepiej płatne etaty dyspozytorów, pracujących w bardziej unormowanych godzinach, stąd prośba o interwencję w ich sprawie.

Proszę o odniesienie się do wskazanych wyżej informacji uzyskanych od kierowców oraz udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy dodatkowa pensja w postaci nagrody jest wypłacana kierowcom na bieżąco? Czy różnica między negocjowaną podwyżką a kwotą faktycznie uzyskaną została wypłacona w ramach tej nagrody?

 2. Czy przewiduje się w najbliższym czasie podwyżki dla kierowców? Czy będą one również pochodzić z dodatku motywacyjnego?

 3. Jak będą kształtować się wynagrodzenia kierowców po wyeliminowaniu przez automaty biletowe sprzedaży biletów u kierowców, a co za tym idzie wyeliminowaniu istotnego składnika ich wynagrodzeń jakim jest prowizja za sprzedaż tych biletów?

 4. Jak kształtuje się średnia zarobków kierowców, kontrolerów, mechaników i pracowników administracji w MZK S.A.?

 5. Ile osób zatrudnionych jest na stanowiskach związanych z pracą biurową? Proszę o podanie stanu zatrudnienia na grudzień 2014 r. i dzień udzielenia odpowiedzi na pytanie.

 6. Ilu kierowców zatrudnionych jest w MZK S.A.? Do ilu zwolnień dochodziło w ostatnich latach?

 7. Czy w razie nagłego zdarzenia, w MZK S.A. dyżuruje rezerwowy kierowca?

 8. Ile samochodów służbowych przysługuje pracownikom biur MZK S.A.? W czyjej i jakiej są dyspozycji?

 9. Czy prawdą jest, że planuje się likwidacje linii nr 9 i 21?

 10. Czy braki kadrowe są uzupełniane przez kierowców przebywających na emeryturze? Czy przysługuje im pełen pakiet socjalny?

 11. Czy kierowcy posiadają zawarty w umowach zakaz konkurencji, uniemożliwiający dorabianie w zawodzie? Jeśli tak, to dlaczego? Czy umowy przewidują odszkodowania z tego tytułu?

 12. Czy prawdą jest, że prezes Holdikom S.A. (aktualnie CRK S.A.) Bartosz Ziółkowski przebywa aktualnie na urlopie bezpłatnym w MZK S.A.? Czy posiada on kontrakty zawierające klauzule o zakazie konkurencji i przewidujące ewentualną wypłatę odszkodowań z tego tytułu?

Interpelacja 2

Kiedy w czerwcu 2016 r. na prośbę mieszkańców składałem wniosek o zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ulic Strzeleckiej, Jasnej, Jankowskiego i Majorka, nikt nie spodziewał się, że temat ten będzie budził aż tyle emocji zarówno po stronie zaniepokojonych mieszkańców, jak i po stronie deweloperów i urzędników.

Intencją mieszkańców i moją było, aby zachować ład przestrzenny w tym rejonie. Po południowej stronie ulicy Majorka/Wylotowej zaczęto budować bloki, zaś po północnej stronie, we wskazanym obrębie ulic chcieliśmy przynajmniej do pasa gruntów wzdłuż ulicy Strzeleckiej zachować charakter tego rejonu jako osiedla domów jednorodzinnych i szeregowych. Nikt z nas nie wyobraża sobie przecież, żeby np. wosiedlu Pruślin powstały bloki, a przecież biorąc pod uwagę nie granice osiedli ale charakter zabudowy, to w rejonie ulicy Jasnej rozpoczyna się ciągnący aż do granicy miasta w osiedlu Pruślin obszar gęstej zabudowy jednorodzinnej.

Na kanwie wspomnianych emocji w tej sprawie, bardzo proszę o zawarcie w odpowiedziach na poniższe pytania wyjaśnień:

 1. Jak kształtowało się kalendarium czynności podejmowanych przez Urząd Miejski w sprawie zmiany przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego począwszy od złożenia przeze mnie wniosku na Sesji, przez podjęcie w październiku 2017 r. uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, na wyłożeniu planu kończąc. Proszę o wskazanie konkretnych czynności, ich daty, podstawę prawną oraz datę upływu terminów ustawowych na dokonanie tychże poszczególnych czynności. Tego typu zestawienie pozwoli wykluczyć ewentualną opieszałość Urzędu Miejskiego w tej sprawie, polegającą np. na wysyłaniu wniosków o obligatoryjne konsultacje w ostatnim dniu na ich wysłanie.

 2. Jaki był łączny, dotychczasowy koszt opracowania zmian przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego?

 3. Czy sytuacja, w której inwestor nabywa grunty w czerwcu 2018 r., zaś przynajmniej od października 2017 r. było wiadome, że dany obszar jest objęty pracami nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, to czy jego roszczenie zdaniem radców prawnych Urzędu Miejskiego jest zasadne, biorąc pod uwagę np. istniejące orzecznictwo sądów? Proszę o wydanie opinii prawnej w tym zakresie.

 4. Jak kształtować się będzie procedura i kalendarium dalszych prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru, po jego wyłożeniu?

 

Wniosek 1

W ostatnim czasie na portalu społecznościowym facebook.com pojawiła się strona „OSTERtype”, która ukazuje na archiwalnych zdjęciach nasze miasto pełne neonów. Nie znając wcześniej takiego historycznego oblicza Ostrowa uważam, że to także bardzo ciekawy pomysł na rewitalizację ostrowskiego Śródmieścia.

Bardzo proszę o opracowanie zestawienia funkcjonujących dawniej w naszym mieście neonów oraz przeanalizowanie możliwości wdrożenia programu, w ramach którego zainteresowani właściciele śródmiejskich nieruchomości/lokali użytkowych mogliby przywrócić w ten sposób dawny, unikatowy charakter swoich obiektów przy okazji przyczyniając się do wizualnego uatrakcyjnienia serca naszego miasta.

Wniosek 2

W związku z wyznaczoną datą wyborów samorządowych, w celu uniknięcia możliwego zarzutu wobec Pani Prezydent o ewentualne polityczne wykorzystywanie wydawanego przy finansowym udziale miejskich spółek, a więc pośrednio i mieszkańców korzystających z ich usług, „Informatora miejskiego”, bardzo proszę o wstrzymanie wydawania tego czasopisma do końca listopada br.

2018-08-20 ok24.tv