Katowice wspólnie z Gliwicami, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla i spółką Flytronic rozpoczęły testy drona, który jest wyposażony w przyrząd do analizy składu chemicznego dymu, wydobywającego się z kominów. O tym, że jest to skuteczne narzędzie do walki ze smogiem i tymi, którzy trują swoich sąsiadów świadczy fakt, że w pierwszej godzinie pracy tego „antysmogowego” drona wystawiono 500-złotowy mandat za używanie niewłaściwego opału.

– Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zainteresowanie testami takiego urządzenia wyrazili również samorządowcy np. z Warszawy, bardzo proszę o zwrócenie się do wskazanych podmiotów z pytaniem o możliwość i warunki zastosowania takiego rozwiązania w naszym mieście, a w konsekwencji jego zastosowanie – apelował na lutowej sesji radny PO Jakub Paduch.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych, zapasy w postaci węgla kamiennego utrzymywane są w ilości odpowiadającej co najmniej trzydziestodobowemu zużyciu.

Zgodnie z uzyskaną przeze mnie informacją, zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A. miał dopuścić się złamania przepisów rozporządzenia, doprowadzając w ostatnim czasie do spadku zapasów węgla kamiennego na składowisku przy ulicy Grunwaldzkiej, poniżej poziomu wymaganego trzydziestodobowego zużycia.

Mając na uwadze powyższe, w związku z aktualną sytuacją pogodową, zwracam się do Pani z pytaniami, prosząc o niezwłoczną, dużo szybszą aniżeli w określonym przez Statut Miasta terminie pisemną odpowiedź:

  1. Jaki na dzień 28 lutego 2018 r. jest stan magazynowy opału w postaci węgla kamiennego, który stanowi własność OZC S.A., na składowisku przy ulicy Grunwaldzkiej?
  2. Czy Rada Nadzorcza OZC S.A. jako organ nadzoru w spółce, Holdikom (działający dzisiaj pod nazwą CRK S.A.), będący większościowym akcjonariuszem spółki i Pani jako Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, odpowiadająca za całą gospodarkę miejską, macie świadomość na temat tego możliwego zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców, spowodowanego niewystarczającym zapasem opału?
  3. W przypadku stwierdzenia tego zagrożenia, o którym mnie poinformowano, czy i jakie konsekwencje personalne zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do takiego stanu?
  4. Kiedy i jakie działania zostaną podjęte w celu odsunięcia tego zagrożenia i spełnienia wymogów rozporządzenia? Proszę o przedłożenie wszelkiej dokumentacji na ten temat.

W kontekście bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A., bardzo proszę także o odpowiedź na pytania:

  1. Jaki jest stan techniczny kotłów oraz urządzeń z nimi współpracujących w sezonie grzewczym 2017/2018?
  2. Kto i z jakich powodów podjął decyzję o zakupie i wymianie kotła typu KTM 350 w środku sezonu grzewczego, w lutym tego roku, powodując tym moim zdaniem realne zagrożenie przerwaniem dostaw ciepła dla jego odbiorców, co mogłoby mieć dla nich różnorakie konsekwencje?
  3. W związku z tym, że np. wymiana kotła w trakcie sezonu grzewczego jest zdaniem specjalistów z dziedziny energetyki raczej niespotykaną w Polsce praktyką, jakie jest stanowisko Pani oraz prezesa Holdikomu (obecnie CRK S.A.), pana Bartosza Ziółkowskiego w związku z działaniami władz OZC S.A.?
    2018-02-28 ok24.tv