W kryzysowym roku 2020, roku spadających wpływu do budżetu, kryzysu gospodarczego przez który także ostrowianie tracili pracę, przyznała Pani aż 361.116,50 zł nagród, z czego wiceprezydent Mikołaj Kostka otrzymał 43.660 zł, wiceprezydent Sebastian Górski 38.202 zł, skarbnik Michał Żabiński 39.354 zł, sekretarz Andrzej Baraniak 17.100 zł, a dyrektorzy i kierownicy w Urzędzie Miejskim łącznie 118.400 zł. Fakt ten istotnie wzburzył ostrowian, którzy domagają się wyjaśnień – pisze Radny do odpowiedzialnej za nagrody Prezydent Beaty Klimek.
W związku z tym zwracam się z następującymi pytaniami:

1. jak uzasadniono przyznanie nagród zastępcom prezydenta, skarbnikowi miasta, sekretarzowi miasta i poszczególnym dyrektorom i kierownikom w Urzędzie Miejskim? Proszę o udostępnienie dokumentów z tym związanych.
2. Według jakich kryteriów przyznano nagrody pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego?
3. Jak kształtowała się największa, najmniejsza nagroda wśród poszczególnych grup dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miejskim?
4. Jaka była mediana i moda przyznanych nagród w grupach dyrektorów i kierowników w Urzędzie Miejskim?
5. Jak kształtowała się największa i najmniejsza nagroda wśród pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego?
6. Ile wynosiły łączne kwoty nagród wypłaconych w poszczególnych komórkach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego?
Ponadto proszę o udostępnienie regulaminu przyznawania premii, których wypłacono w 2020 r. łącznie 1.233.433,68 zł wraz ze wskazaniem zmian, jakie następowały w treści dokumentu od grudnia 2014 roku.

O sprawie i odpowiedzi na zapytanie Radnego będziemy informować