Radny Jakub Paduch w swojej interpelacji złożonej do prezydent Ostrowa Beaty Klimek napisał m.in.: ,,Uchwałą Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Oczyszczania z dnia 30 stycznia 2015 roku, w skład Zarządu spółki powołano Pana Rafała Pietrzykowskiego. Moje wątpliwości poza zasadnością zwiększenia składu Zarządu MZO budzi fakt, iż dzień po powołaniu na stanowisko Pan Pietrzykowski zawiesił działalność gospodarczą Eko – Synteza. Następnego dnia córka Pana Pietrzykowskiego zarejestrowała działalność gospodarczą pod tą samą nazwą.

Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W jakim celu powołano w skład Zarządu MZO Pana Rafała Pietrzykowskiego, jaki jest jego zakres kompetencji oraz jakie pobiera w związku z tym wynagrodzenie, które na podstawie art. 15 w zw. z  art., 2 pkt. 3) ustawy o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi jest jawne?
2. O ile miesięcznie można by zmniejszyć w Ostrowie Wielkopolskim stawkę opłaty za wywóz śmieci gdyby rozłożyć wynagrodzenie nowego członka Zarządu MZO wraz z pochodnymi po stronie pracodawcy?
3. Czy firma Eko – Synteza świadczy usługi na rzecz MZO lub jakiejkolwiek innej jednostki Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski?”

Prezydent Beata Klimek w odpowiedzi na tę interpelację zapewniła, że wyjaśnieniem tej sprawy zajmie się Rada Nadzorcza Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO.
– Zaraz skieruję tę sprawę do rady w celu szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości – mówi prezydent.

Nic na ten temat nie wiedział jeszcze przewodniczący Rady Nadzorczej MZO Michał Skup.
– W najbliższy poniedziałek, 4 maja, jest Walne Zebranie Akcjonariuszy spółki i może się na nim okazać, że nie będę już dalej szefem Rady Nadzorczej – mówi Michał Skup. – Dlatego do tego czasu nie chcę się wypowiadać na ten temat.

2015-05-03 ok24.tv za naszrynek