Interpelacje radnego Jakuba Paducha i zapytanie złożone na sesji 30 października 2018r.  dotyczą:
1. Zwiększenia możliwości parkowania przy Przedszkolu nr 17 przy ul. 3 maja 17 w Ostrowie Wielkopolskim. 
2. Zakupienia przez OZC S.A. dla ostrowskich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i seniorów masek antysmogowych. Ponowiłem także swój wniosek ws. zapewnienia drona antysmogowego dla ostrowskiej Straży Miejskiej. 
3. Pokazu fajerwerków podczas Sylwestra oraz żywej szopki bożonarodzeniowej w ramach jarmarku na ostrowskim Rynku. W tym miejscu szczególnie za Państwa pośrednictwem chciałbym zaapelować do włodarzy wielkopolskich gmin, aby pokazy fajerwerków za publiczne pieniądze, ze względu na strach zwierząt zastępować np. pokazami laserów.
Ze wstępnych odpowiedzi wynika, że możliwość zmiany sposobu parkowania przy przedszkolu zostanie przeanalizowana wraz ze Strażą Miejską i KPP w Ostrowie Wielkopolskim. Poszerzenie parkingu w kierunku ulicy Wrocławskiej zależy od zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie. W kwestii zwierząt w żywej szopce zapewniono, że zwierzęta są przystosowane do kontaktu z ludźmi, po zakończeniu jarmarku każdego dnia są odwożone zaś w ciągu dnia opiekun pilnuje, aby np. ich nie dokarmiano.

Interpelacja nr 1/II/2018

Zwrócił się do mnie przedstawiciel rodziców 125 dzieci uczęszczających do przedszkola nr 17 „Ciuchcia” przy ul. 3 maja 17, który wskazał na problem z parkingiem przy tej jednostce. Otóż na wskazanym parkingu znajduje się tylko 10 miejsc parkingowych, z których część każdego dnia zajmują pracownicy przedszkola, a resztę najczęściej pacjenci pobliskiej przychodni.

Niestety w obrębie przedszkola obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju na drodze, przez co rodzice pozbawieni innych miejsc do postoju w celu dowiezienia lub odebrania dziecka z przedszkola, spotykają się z reakcją Straży Miejskiej w postaci nakładanych mandatów. Problem ten jest dotkliwy szczególnie w godzinach od 7 do 9 oraz 14 do 16, kiedy liczba samochodów rodziców jest największa.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosząc w imieniu rodziców o rozwiązanie wskazanego problemu, proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość:

  1. Przedłużenia parkingu w stronę ulicy Wrocławskiej lub poszerzenia aktualnego ze zmianą sposobu parkowania na ukośny?
  2. Dopuścić parkowanie na jezdni z ograniczeniem czasu postoju do 15 minut, chociażby w godzinach wzmożonego ruchu?

Jeśli powyższe propozycje okażą się możliwe, zwracam się z uprzejmym wnioskiem o ich zastosowanie.

 

Interpelacja nr 2/II/2018

Jak podawały czujniki jakości powietrza na terenie naszego miasta, w poprzedni weekend normy dopuszczalnego stężenia poziomu pyłu PM10 i przenikającego do płuc pyłu PM2,5 zostały przekroczone nawet o niemal 600%.

Nie trzeba nawet śledzić pomiarów czy znać treść raportu Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że mamy w Ostrowie najgorsze powietrze w całym województwie wielkopolskim. Wystarczy w sezonie grzewczym popołudniami i wieczorami wyjść na ostrowskie ulice.

Jakiekolwiek działania miasta czy to w postaci kontynuowania programu dopłat do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne, czy to działania Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.; abstrahując od oceny, czy są one adekwatne do możliwości Spółki, są niewystarczające, bowiem walka ze smogiem to długotrwały proces.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę o rozważenie propozycji, aby np. poprzez fundusze OZC S.A. zakupić maski antysmogowe dla najbardziej narażonych grup mieszkańców miasta czyli uczniów ostrowskich przedszkoli i szkół, a także ostrowskich seniorów np. jako dodatek do wydawanej Ostrowskiej Karty Seniora.

Zwracam się także z prośbą o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku z poprzedniej kadencji w sprawie zapewnienia drona antysmogowego dla Straży Miejskiej, która posiada nowe uprawnienia ustawowe w walce ze smogiem. W VII kadencji mój wniosek został ostatecznie rozpatrzony negatywnie ze względu na duże koszty, jednak w ostatnim czasie pojawiły się informacje, że np. Zduny otrzymały na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, lub można taki dron wypożyczyć, jak to uczyniono w Kaliszu.

Zapytanie nr 3/II/2018

Wychodząc naprzeciw postulatom organizacji i działaczy prozwierzęcych z terenu naszego miasta, zwracam się z uprzejmym zapytaniem:

  1. Czy w ramach Sylwestra planowany jest, finansowany przez miasto pokaz fajerwerków, a jeśli tak, to czy w trosce o zdrowie zwierząt, istnieje możliwość zastąpienia go np. pokazem laserów, jak czynią coraz to kolejne miasta w Polsce?
  2. Czy ze względu na dobrostan zwierząt mających się tam potencjalnie znaleźć, istnieje możliwość rezygnacji z „żywej” szopki bożonarodzeniowej w trakcie jarmarku świątecznego, który odbędzie się na ostrowskim Rynku w dniach od 14 do 23 grudnia br.?

2018-12-03 ok24.tv