Od kilku miesięcy radni pytają Prezydent Beatę Klimek i obecnego prezesa OZC SA Mariana Kupijaja o to, czy OZC kupował także teraz bez przetargu biomasę na kwotę ponad 5 milionów złotych? Sprawa n dziś wymaga – zdaniem radnych odpowiedzi typu „tak, był taki zakup” lun „nie, nie było takiego zakupu”. Tymczasem mimo wielogodzinnych tyrad przy mównicy odpowiedzi konkretnej nadal nie ma.

Sprawa jest o tyle ważne, że dokumenty o rzekomych nieprawidłowościach w OZC i zakupach bez przetargu zdominowały jesienną kampanię samorządową. Wówczas i radna Beat Klimek i poseł Andrzej Dera składali doniesieni do prokuratury n rzekom niegospodarność w spółce OZC. Sprawa do dziś nie została przez prokuraturę ni wyjaśniona ani zakończona, a prezes OZC stracił stanowisko.

Radny Andrzej Kornaszewski na czerwcowej sesji pytał:

  • „Czy prawdą jest, że prezes Roman Cegielny zawarł umowę z firmą Sklejka S.A. na podstawie której firma ta ma dostarczać w tym roku biomasę wartości ca 5 mln złotych?”
  • „Czy prawdą jest, że tą umową prezes Cegielny złamał zapisy §ust.2 pkt e statutu spółki, który pozwala prezesowi zarządu kupować bez przetargu opał wartości do 15 % wartości kapitału zakładowego spółki tj. do ok. 1,8 mln zł?”
  • „Jeśli tak jest, to jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec winnego, który przypomnę w chwili obecnej sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki jako przewodniczący Rady Nadzorczej OZC S.A.?”
  • „Czy prawdą jest, że w odróżnieniu od innych dostawców, którzy w oferowanej cenie biomasy ujmują koszt transportu, cena biomasy przedstawiona poprzez firmę Sklejka SA nie zawiera ceny transportu biomasy do OZC SA, który to transport rozliczany jest na podstawie osobnych faktur? Jednocześnie proszę o informację w jakiej cenie (wraz z kosztami transportu) kupuje OZC SA biomasę (osobno zrębki i korę) od firmy Sklejka SA, czy jest to cena stała w okresie całego roku i czy OZC posiada analizę cen biomasy w najbliższym regionie np. teraz w sezonie letnim.”
  • „Proszę także o informację, czy prawdą jest, że na tej minimalnej przecież obniżce opłat za ciepło z początku roku OZC SA stracił wpływ ok. 1,5 mln zł?”

Odpowiedź Prezydent Beaty Klimek: Wszystkie kwestie poruszone w interpelacji zostały włączone do zakresu badania (audytu) działalności Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA  prowadzonego przez Spółkę Holdikom S.A.

Radny Andrzej Kornaszewski nazwał odpowiedź „pokrętną”.

Pytanie ponownie zadał na sierpniowej sesji radny Jakub Paduch. Delegowany przez Prezydent Beatę Klimek do tej odpowiedzi prezes Marian Kupijaj także nie odpowiedział jednoznacznie.

Co więcej, jak informuje radny Jakub Paduch ponownie zdał to pytanie prezes zarządu spółki Holdikom SA Pani Dorocie Misiek. Nie uzyskał odpowiedzi, bo prezes jest „nieuprawniona do jej udzielania”.

– Nadal nie uzyskałem odpowiedzi na proste pytanie co z szeroko zapowiadanymi audytami. Nadal nie wiem dlaczego były prezes OZC Krzysztof Stagraczyński mimo, że poprawił wynik finansowy OZC o ponad 100% nie otrzymał absolutorium. Nadal nie wiem też czy były prezes Roman Cegielny bez przetargu podpisał umowę na zakup biomasy o wartości 5 mln zł. W tym kontekście prawa radnych do niewiedzy pojawia się wątpliwość, skąd ówczesna radna Beata Klimek, jesienią 2014 roku prezentowała, jak mówiła, wewnętrzne dokumenty spółek świadczące o – do dziś niewykrytych nieprawidłowościach – skoro dzisiaj radni nie mają prawa niczego o tych spółkach wiedzieć? – pyta n FB radny Jakub Paduch.

Relacja filmowa z tej części sesji – tutaj