Radni Koalicji Obywatelskiej apelują do Beaty Klimek o nieprzekazywanie Poczcie Polskiej danych ze spisu wyborców. Pytają czy ma Pani Prezydent świadomość, że pomoc w organizacji bezprawnych wyborów kopertowych będzie stanowiło złamanie obowiązujących przepisów? Apel podpisali Andrzej Kornaszewski, Damian Grzeszczyk, Jakub Paduch i Kasper Smektała.
Oto treść apelu
Szanowna Pani Prezydent,
rządzące Prawo i Sprawiedliwość postanowiło zniszczyć podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, którego organy działają w granicach i na podstawie prawa. Uważamy organizowane bez podstawy prawnej korespondencyjne wybory prezydenckie w dniu 10 maja br. za zamach na podstawowe zasady i wartości ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie pogardy rządzących dla obywateli, demokracji i prawa, to od nas-samorządowców zależy czy wykażemy się charakterem i obronimy nasz kraj przed zamachem stanu, który dokonuje się na naszych oczach. My, niżej podpisani radni Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wzywamy Panią Prezydent, aby nie odpowiadała Pani na bezprawne żądanie wydania spisu wyborców – mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Udostępnienie przez Panią takich danych bez podstawy prawnej będzie stanowiło rażące naruszenie prawa, ponieważ dzisiaj żadna ustawa nie nakłada na Panią takiego obowiązku, aby wydać spisy wyborców Poczcie Polskiej. Sami również nie wyrażamy zgody na udostępnienie naszych danych osobowych i zwracamy się z zapytaniem, czy ma Pani Prezydent świadomość, że pomoc w organizacji bezprawnych wyborów kopertowych będzie stanowiło złamanie obowiązujących przepisów?
Z wyrazami szacunku,