Prezydent Beata Klimek otrzymała jednogłośne absolutorium za 2014 rok. Nie mogło być chyba inaczej, wszak oceniano głownie pracę jej poprzednika Jarosława Urbaniaka i jego budżet.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, pozytywnie oceniła wykonanie przez prezydenta budżetu za 2014 rok. Głosowało siedmiu radnych, wszyscy byli za. Zakres kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczył następujących zagadnień: gromadzenia dochodów, dokonywania wydatków, dokonywania zmian w planach finansowych, terminowej realizacji zaplanowanych dochodów, wydatków inwestycyjnych pod kątem porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym.

Plan dochodów budżetu w wysokości 219 milionów 596 tysięcy złotych został zrealizowany w kwocie 216 milionów 639 tysięcy złotych,to jest 98,65 proc. planu. Dochody bieżące w kwocie 200 milionów 169 tysięcy złotych, to jest 99,07 proc. planu i dochody majątkowe w wysokości 16 milionów 469 tysięcy złotych, to jest 93,82 proc. planu.

Radny Łukasz Jędrzejak – dokładnie analizował wskaźniki budżetowe, zwracając uwagę na jego wysoki % wykonania i na nadwyżkę budżetową.

Radny Jakub Paduch – 2014 to był pod wieloma względami rok rekordowy. Dziękuję za to prezydentowi Urbaniakowi i urzędnikom. Ma pani dobry wzór i obyśmy za rok też tak pani gratulowali.

Radny Wojciech Matuszczak – Głosowanie nad absolutorium to wyraz stosunku do polityki poprzednich władz. 11/12 tego budżetu o była polityka inwestycyjna, rekordowe 50 mln zł . Poprzednie władze samorządowe miały węża w kieszeni jeśli chodzi o wydatki miękkie. Nie było becikowego, darmowego przedszkoli, było na twarde inicjatywy lokalne, nie było budżetu obywatelskiego. Było tak dlatego, że jest bardzo dużo wydatków bieżących. Pomoc społeczna to w budżecie 37 mln zł . Dzięki takiej oszczędnej polityce udało się uzyskać potężny zastrzyk inwestycyjny, przy rekordowym wsparciu funduszy zewnętrznych. To był wyk właściwej współpracy w marszałkiem i dobrej pracy wydziałów UM – prawie 15 mln. Tamta polityka zaowocowała 5 mln inwestycji. W tegorocznym budżecie, po uwzględnieniu wydatków niewygasających, mamy tylko ok. 31 mln wydatków inwestycyjnych. To nastawienie proinwestycyjne się opłaca, wpływa na podniesienie poziomu życia mieszkańców.

2015-06-29 ok24.tv