Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła postępowanie przeciwko 36-letniej mieszkance Ostrowa Wielkopolskiego. Zarzuty postawione zostały 36-letniej radnej Magdalenie W. Chodzi o pieniądze, które miały zniknąć w klubowej kasie TS Ostrovia. Sprawę do prokuratury skierowały władze klubu.

– W toku postępowania zgromadzone materiały pozwoliły na postawienie dwóch zarzutów. Pierwszy czyn dotyczy tego, że okresie od października 2015r. do końca marca 2016r. przywłaszczyła powierzone jej środki finansowe w kwocie 21 tysięcy złotych, w ten sposób, że wykazywała wypłaty wynagrodzeń w kwotach wyższej niż miał oto miejsce w rzeczywistości. Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia kwoty 3 200 zł – to niewypłacona kwota jednej z zawodniczej TS Ostrovia – mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. – Kobieta odpowiadać będzie przed sądem z paragrafu 284 kodeksu karnego.

Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Radna Magdalena W. startowała z listy „Przyjazny Ostrów Beaty Klimek” , jest członkiem tego Klubu Radnych i Przewodniczącą komisji Rady ds. Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

Sprawa stała się głośna w listopadzie 2016r. Radna najpierw chciała zwołać konferencję, potem ją odwołała, by następnie przejść do kontrataku i wydać  oświadczenie.

W wystosowanym do mediów oświadczeniu przekonuje, że nigdy nie działała na szkodę klubu, a w całej sprawie dopatruje się politycznego 
kontekstu. Radna zapowiada również złożenie zawiadomienia do prokuratury o rzekomych nieprawidłowościach w klubie.

„Doniesienia prasowe ukazują wersję zdarzeń przedstawioną przez jedną ze stron, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Stałam się w ostatnim tygodniu ofiarą nagonki medialnej, która godzi w moje dobre imię i narusza spokój mojej rodziny. Jestem przekonana, że jest to z góry zaplanowana akcja z politycznym tłem, w której media posłużyły jedynie jako narzędzie. Jestem również przekonana, że postępowanie, które obecnie się toczy doprowadzi do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Ze spokojem oczekuję na jego wynik – czytamy w tamtym oświadczeniu.”

W sprawie radnej toczy się również postępowanie u Wojewody Wielkopolskiego, dotyczące wygaszenia jej mandatu radnej. Chodzi o sprawę zasiadania w zarządzie klubu, który prowadzi działalność gospodarczą a jednocześnie operuje na majątku miasta. Radny ma 3 miesiące n wybór – czy dalej działa w klubie czy zrzeka się mandatu. Radna W. łączyła obie te funkcje.

– Procedura w sprawie wygaszenia mandatów radnych określona w art. 98a ustawy o samorządzie gminnym została już przez wojewodę wielkopolskiego wszczęta, ale jeszcze nie zakończona – wyjaśnia Anna Czuchra z
Gabinetu Wojewody.

2017-07-10 ok24.tv