O premie i nagrody także dla ścisłego kierownictwa Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim od trzech sesji dopytuje radna PO Milena Kowalska. Sprawa stała się głośna po tym, jak okazało się, że tylko w grudniu 2017r. na nagrody Prezydent Beata Klimek wydatkowała z miejskiej kasy blisko 270 tysięcy złotych.

W jakiej łącznej wysokości zostały wypłacone nagrody i premię pracownikom Urzędu Miejskiego wraz ze ścisłym Kierownictwem Urzędu w grudniu 2017 roku?

  1. Proszę o przedstawienie zestawienia jednostkowych łącznych wysokości przyznanych premii i nagród w grudniu 2017 roku poszczególnym pracownikom Urzędu Miejskiego bez podawania nazwisk i stanowisk osób
  2. Proszę o przedstawienie zestawienia jednostkowych łącznych wysokości przyznanych premii i nagród w grudniu 2017 roku poszczególnym członkom Ścisłego Kierownictwa Urzędu Miejskiego.
  3. Proszę o przedstawienie uzasadnienia przyznania premii i nagród w Urzędzie Miejskim w grudniu 2017 roku.

W odpowiedzi na kolejną interpelację radnej czytamy: wypłaty nagród i premii dla pracowników Urzędu Miejskiego w grudniu 2017 roku – kwota wypłaconych nagród dla ścisłego kierownictwa w 2017 roku:

·         I Zastępca Prezydenta Miasta:

o   lipiec 5.684,00 zł brutto;

·         II Zastępca Prezydenta Miasta:

o   marzec 7.180.00 zł brutto;

o   lipiec 6.020.,00 zł brutto;

o   grudzień 24.080,00 zł brutto;     

·         Skarbnik Miejski:

o   lipiec 11.400,00 zł brutto;

o   grudzień 11.400,00 zł brutto;          

·         Sekretarz Miasta:

o    grudzień 22.800,00 zł brutto;

Kwota wypłaconych premii dla ścisłego kierownictwa w 2017 roku:

·         Sekretarz Miasta:

o   lipiec 6.840,00 zł brutto

o   grudzień 15.960,00 zł brutto

Razem na premie i nagrody dla ścisłego kierownictwa urzędu w 2017r. wydatkowano 111,364,00 zł. Kwoty wypłaconych nagród dla pracowników w 2017 roku 375.295,00 zł brutto (w tym w grudniu 2017 roku –267.451,20 zł brutto).

Wcześniej pojawiło się zestawienie nagród dla ścisłego kierownictwa z lat 2015-2017r. Gdyby do blisko 112 tysięcy złotych doliczyć premie z 2016 i 2015r. razem daje to kwotę ponad 220 tysięcy złotych.

Nagrody i premie są przyznawane zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania i Regulaminem premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Pracodawca może przyznać nagrodę pracownikom szczególnie wyróżniającym się w pracy zawodowej, podejmującym i wdrażającym nowe inicjatywy w pracy mające na celu poprawę jakości obsługi interesantów, warunków pracy, za wykonywanie  dodatkowych  zadań  poza  zakresem  obowiązków  pracownika,  za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Uzasadnieniem przyznania premii jest sprawne, terminowe i prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków przez pracowników – czytamy w odpowiedzi na interpelację radnej.

2018-03-30 ok24.tv