Na terenie Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” nad Zalewem Piaski Szczygliczka w okresie letnim od kilku lat odbywają się organizowane przez Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim półkolonie dla dzieci, które cieszyły się niezwykle dużym zainteresowaniem. Z uwagi na zły stan techniczny pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych na terenie Stanicy Harcerskiej władze Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim jesienią ubiegłego roku zwróciły się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o ujęcie w budżecie miasta na 2018 rok m.in. zadania związanego z modernizacją pomieszczeń sanitarnych w ramach kontynuacji wcześniej rozpoczętych prac remontowych Stanicy Harcerskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Z jakiego powodu Pani Prezydent nie uwzględniła w projekcie budżetu na 2018 rok zadania związanego z modernizacją pomieszczeń sanitarnych na Stanicy Harcerskiej?
  2. Dlaczego nie poinformowała Pani Prezydent Radnych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o złożonym przez władze Hufca ZHP wniosku?
  3. Czy przewiduje Pani Prezydent wprowadzenie w bieżącym roku zmian do budżetu mających na celu modernizację pomieszczeń sanitarnych na terenie Stanicy Harcerskiej?
  4. Czy w przypadku wystąpienia problemów z uzyskaniem przez władze Hufca ZHP od uprawnionych instytucji zgody dotyczącej dopuszczenia obiektu do użytku przed zbliżającym się sezonem letnim, Pani Prezydent weźmie odpowiedzialność za swoją wcześniejszą decyzje o nieuwzględnieniu w projekcie budżetu na 2018 rok modernizacji pomieszczeń sanitarnych?

    2018-03-22 ok24.tv