Będzie drugi akcelerator dla Ośrodka Radioterapii w Kaliszu. To urządzenie do naświetlań chorych na raka. Bez dwóch akceleratorów uruchomienie ośrodka było niemożliwe. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę o zakupie urządzenia. Najpierw zwiększenie wydatków w budżecie o prawie 10 mln zł na ten cel jednogłośnie poparła Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Kalisz miał otrzymać pieniądze na drugi akcelerator z Ministerstwa Zdrowia, ale tak się nie stało. Konkurs ogłoszony w marcu wykluczał kaliski ośrodek z ubiegania się o te pieniądze, bo warunki konkursu były tak sformułowane, że uniemożliwiały uzyskanie środków na zakup akceleratora. Mówiły one tylko o wymianie starych urządzeń, których wiek przekracza 12 lat.

Dzięki decyzji marszałka i radnych sejmiku jeszcze w tym roku akcelerator powinien trafić do ośrodka. Możliwe, że pierwsi pacjenci zostaną przyjęci wraz z nowym rokiem.

2015-05-26 ok24.tv za radiomerkury.pl