Podczas II sesji Rady Powiatu Ostrowskiego wybrano członków oraz przewodniczących siedmiu komisji, którzy będą odpowiadać m.in. za finanse, budżet, mienie, bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także zdrowie, edukację, kulturę i sport.

Radni podzielili się na członków siedmiu komisji, spośród których wybrano przewodniczących. Najliczniejszą z komisji jest ta dotycząca rozwoju gospodarczego i infrastruktury. Będzie w niej pracowało aż 12 radnych. Każdy z radnych musi pracować w co najmniej dwóch komisjach.  Najmniej liczną jest Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Zasiada w niej pięciu radnych.

Komisja Rewizyjna:

 1. Tomasz Brucki
 2. Marek Ewiak
 3. Andrzej Leraczyk
 4. Mirosław Nowacki
 5. Sylwia Nowicka
 6. Ryszard Pluciński
 7. Józef Wajs – przewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Damian Grądzielewski
 2. Zdzisław Jaźwiec
 3. Leszek Michalak
 4. Ryszard Pluciński – przewodniczący
 5. Michał Wilczura

Komisja Budżetu, Finansów i Mienia

 1. Dariusz Berek
 2. Michał Ciupka
 3. Tomasz Gostomczyk
 4. Damian Grądzielewski
 5. Roman Pacholczyk
 6. Paweł Rajski
 7. Katarzyna Spiżak – przewodnicząca
 8. Bartosz Ziółkowski

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Karolina Dera-Szymańska
 2. Grzegorz Finke
 3. Dorota Hurna
 4. Andrzej Knopiński – przewodniczący
 5. Leszek Michalak
 6. Arkadiusz Wojtczak
 7. Józef Wajs

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Tomasz Brucki
 2. Andrzej Knopiński
 3. Andrzej Leraczyk
 4. Sylwia Nowicka – przewodnicząca
 5. Roman Pacholczyk
 6. Anita Świątek
 7. Piotr Walkowski

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

 1. Karolina Dera-Szymańska
 2. Marek Ewiak
 3. Tomasz Gostomczyk
 4. Dorota Hurna
 5. Anita Świątek
 6. Maria Tomaszewska
 7. Tomasz Ziąbka – przewodniczący

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

 1. Dariusz Berek
 2. Michał Ciupka
 3. Grzegorz Finke
 4. Damian Grądzielewski – przewodniczący
 5. Zdzisław Jaźwiec
 6. Mirosław Nowacki
 7. Katarzyna Spiżak
 8. Maria Tomaszewska
 9. Michał Wilczura
 10. Arkadiusz Wojtczak
 11. Tomasz Ziąbka
 12. Bartosz Ziółkowski                                             2018-12-06 ok24.tv