proszę o udzielenie konkretnych odpowiedzi na poniższe konkretne pytania:
1. Kto opracował internetową ankietę konsultacyjną dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”?
2. Jaki był koszt powstania niniejszej ankiety?
3. Jaki jest całkowity koszt przeprowadzenia prac koncepcyjnych związanych z „Budową elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”?
4. Kto i w jakim udziale ponosi koszty związane z opracowaniem koncepcji budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego?
5. Jaka jest aktualna struktura odzysku odpadów w RZZO Sp. z o. o.?
6. Jaka jest historyczna struktura kosztów zagospodarowania frakcji preRDF od 2017 roku do dnia udzielenia odpowiedzi na interpelację? Czy jest to wyłącznie kwestia wzrostu ceny utylizacji jednej tony preRDF, czy jest to również efekt braku skutecznego odzysku materiałów nadających się do ponownego użycia?
7. Czy została przeprowadzona analiza możliwości wykorzystania innych niż termiczne technologii zagospodarowania odpadów, które mają trafiać do elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę?
8. Jakie inne technologie przetwarzania odpadów i według jakich kryteriów zostały odrzucone w ramach prac koncepcyjnych związanych z wyborem elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę?
9. Jaki jest szacowany, konkretny koszt całego zadania?
10. Jaki model finansowania przewidziano dla zrealizowania inwestycji?
11. Czy rozważa się wyłącznie finansowanie publiczne?
12. Czy rozważa się partnerstwo publiczno-prywatne?
13. Czy rozważa się realizację inwestycji w 100% przez podmiot prywatny?
14. Czy została wykonana prognoza dostępności materiału do spalenia w spalarni w perspektywie przewidywanego okresu działania spalarni? Czy taka prognoza uwzględnia rynkowe zmiany cen, które stoją ostatecznie za brakiem możliwości spalenia części odpadów w już istniejących, prywatnych instalacjach?