O tym, że trwają prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym w  Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego mówiła od dawna – na lutowej i kwietniowej Sesji Rady Miejskiej oraz na jednej z konferencji prasowych. Teraz zaprezentowano go podczas spotkania z kadrą kierowniczą Urzędu Miejskiego.

Regulamin Organizacyjny to nic innego jak stworzenie nowego „szkieletu” wydziałów, biur, referatów, samodzielnych stanowisk i przypisanie ich prezydentowi, zastępcom, skarbnikowi lub sekretarzowi miasta. Regulamin ma wejść w życie 10 września br.

Jest kilka nowości – głównie są one w pionie podległym pierwszemu Zastępcy Prezydenta Miasta Ziemowitowi Borowczakowi.

Co powstało?
– zapowiadane stanowisko inżyniera miasta
zapowiadane stanowisko plastyka miejskiego
– nowy Wydział Rozwoju Miasta skupi dwa istniejące referaty: Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestorów
– Wydział Inwestycji i Rozwoju zmienia się w Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. W jego skład wejdzie pięć referatów – w tym nowy Referat Transportu Miejskiego –  i nowe stanowisko Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta.
– powstają nowe biura: Referat Obsługi Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Informacją oraz  Referat Obsługi Mieszkańców.

Powstał także nowy Wydział Spraw Społecznych – w pionie drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Mateckiej – który skupia dwa referaty: Referat Zdrowia i Rodziny oraz Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Na razie nie wiadomo czy nowe stanowiska pracy to będą przesunięcia w samym urzędzie miejskim, przeniesienia m.in. ze starostwa czy konkursy na nowe stanowiska. Nieoficjalnie mówi się, że wspomnianym Wydziałem Spraw Społecznych ma kierować osoba, która do tej pory pracowała w Starostwie Powiatowym i odpowiadała za sprawy zdrowia.

2015-09-07 ok24.tv