Roboty dodatkowe m.in. montaż parkowych lamp, iluminacja niecki basenowej, Miasto ogłosiło własnie przetarg nieograniczony na wykonanie robót dodatkowych w ramach trwającej obecnie inwestycji pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego” w Ostrowie Wielkopolskim. Do przetargu przystąpić wyłącznie zakłady pracy chronionej i jednostki, których działalność obejmuje integrację grup społecznie marginalizowanych.

2

Co obejmuje przetarg na prace tzw. dodatkowe?

  1. Montaż latarni z oprawami parkowymi LED o mocy 50W w korpusie aluminiowym, na słupach parkowych. Wysokość słupa lampy ma wynosić 4 metry.
  2. Montaż lampy do iluminacji niecki basenowej – światło RGB  z modulatorami i transformatorami
  3. Budowa wiaty.
  4. Wykonanie ogrodzenia panelowego.
  5. Niwelacja terenu i położenie kostki.
  6. Dostawa i montaż szafek.
  7. Montaż kamer.

Prace mają być wykonane do końca kwietnia 2017 roku.

2016-10-25 ok24.tv