56 pozycji liczy lista przelewów Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, do których miasto sporządziło umowę. Wykaz za marzec 2017r. pojawił się na stronach BIP Urzędu Miejskiego. Nie są to jednak wszystkie płatności i wydatki, ponieważ na część nie są zawierane umowy.

Dwa przelewy na 45 i 10 tysięcy dotyczą organizacji festiwali blueasowych w Ostrowie,  25 tysięcy na festiwal teatrów niezależnych, blisko 29 tysięcy złotych otrzymała zewnętrzna firma za zadanie pod nazwą: „Audyt rekompensaty za 2016 r., prognoza rekompensaty na 2018 r., analiza wpływu wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na wysokość rekompensaty. 20 tysięcy to wydatek promocji miasta w ramach Turnieju Pożegnalnego Peter’a Karlsson’a, 4 tysiące – promocja miasta w ramach realizacji filmu „Piotrowsky”.

Miasto wyemitowało obligacje na kwotę aż 12 milionów złotych i zawarło umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę i gwarantowanie emisji obligacji, zwiększając tym samym zadłużenie budżetu miasta.

Zakup artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego to ponad 17 tysięcy złotych – kwotę tę dzielą między sobą dwie firmy Biuro Serwis i Jeta.

Pełna lista poniżej:

l.p. sygnatura kwota kontrahent tytuł
1 WIG.RZP.272.008.2016 z dnia 2017/03/28 obowiązuje od 2017/03/28 do 2017/08/31 450136.82 ZIS Mieczysław Świątek, Dominik Świątek Spółka Jawna wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowie Wielkopolskim
2 WAP.RGG.14/2017 z dnia 2017/03/27 obowiązuje od 2017/03/27 do 2017/12/31 0.00 Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki Wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w własność – umowa całoroczna
3 WKS. 525.1/2017/20 z dnia 2017/03/24 obowiązuje od 2017/03/24 do 2017/12/29 45000.00 Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka realizacja zadania publicznego pod tytułem: „XXVI Międzynarodowy Festiwal JIMIWAY BLUES FESTIVAL”
4 WAP.RGG.13/2017 z dnia 2017/03/23 obowiązuje od 2017/03/23 do 2017/03/30 984.00 Nieruchomości Janina Parzybok Wykonanie operatu szacunkowego dz. nr 15/1, 15/2, 16 obręb 0081
5 WE.RS.524.13.2016/IS 2/64 z dnia 2017/03/22 obowiązuje od 2017/04/01 do 2017/06/12 500.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Wsparcie realizacji zadania pn.: I cztery pory roku na Prośnie, Baryczy i Ołoboku,
6 WSS.RZR.14.2017 z dnia 2017/03/22 obowiązuje od 2017/03/27 do 2017/04/28 3500.00 Fundacja WSPARCIE realizacja zadania publicznego pt. „ZDROWY SENIOR – SZCZĘŚLIWY SENIOR”
7 WKS. 525.6/2017/18 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/03/20 do 2017/08/31 25000.00 Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Pracownia Teatralna realizacja zadania publicznego pod tytułem: „XVIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych”
8 WE.RS.524.63.2016/IS 23/63 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/07/15 do 2017/10/15 500.00 Ludowy Klub Sportowy „Atomic Sport” Wsparcie realizacji zadania pn.: IV Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w squasha
9 WIG.RTM.271.3.2017 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/03/20 do 2017/09/15 28782.00 Polinvest Sp. z o.o. Audyt rekompensaty za 2016 r., prognoza rekompensaty na 2018 r., analiza wpływu wprowadzenia bezpłatnych przejazdów na wysokość rekompensaty.
10 WE.RS.524.53.2016/SZ 21/62 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/03/20 do 2017/12/20 15000.00 Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” Wsparcie realizacji zadania pn.: Treningi i zawody w sporcie speedrowerowym,
11 WKS.525.3P/2017/3 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/03/20 do 2017/11/30 10000.00 Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka realizacja zadania publicznego pod tytułem: Koncerty Specjalne pn; „ Miasto Ostrów Wielkopolski otwarte na Bluesa”
12 BPM.0541.1.2017 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/03/20 do 2017/03/31 3500.00 Szymon Wasielak za wykonanie siedmiu portretów znanych ostrowskich literatów
13 WKS. 525.21/2017/19 z dnia 2017/03/20 obowiązuje od 2017/03/20 do 2018/01/31 2000.00 Stowarzyszenie Ostrowskie Towarzystwo Naukowe realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Cykl wykładów (popularno)naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego”
14 WAP.RGG.9/2017 z dnia 2017/03/16 obowiązuje od 2017/03/16 do 2017/12/31 0.00 Krzywda Łukasz Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanów prawnych w księgach wieczystych.
15 WAP.RGG.10/2017 z dnia 2017/03/16 obowiązuje od 2017/03/16 do 2017/03/26 298.89 Pawlicki Tomasz Wykonanie operatu szacunkowego – dz.19/8 obr 0087 Al. Solidarności
16 WSS.RZR.13.2017 z dnia 2017/03/14 obowiązuje od 2017/03/15 do 2017/07/30 15500.00 Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Terapii” realizacja zadania publicznego pn. „Razem damy radę”
17 BPM.0542.4.2017 z dnia 2017/03/14 obowiązuje od 2017/03/14 do 2017/04/14 20000.00 TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA Promocja miasta w ramach Turnieju Pożegnalnego Peter’a Karlsson’a
18 42/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/14 obowiązuje od 2017/03/14 do 2017/06/30 4480.00 Ewa Wiśniewska Udział Gminy w realizacji zadania publicznego polegający na zakupie sprzętu sportowego, sprzętu AGD, wynagrodzeń za pracę instruktorów.
19 WSS.RZR.12.2017 z dnia 2017/03/14 obowiązuje od 2017/03/15 do 2017/11/30 5300.00 Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Terapii” realizacja zadania publicznego pn. „Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim”
20 BPM.0542.1.2017 z dnia 2017/03/13 obowiązuje od 2017/03/13 do 2017/06/30 4000.00 Marcin Biegański Promocja miasta w ramach realizacji filmu „Piotrowsky”
21 WE.RS.524.6.2016/IS 6/61 z dnia 2017/03/13 obowiązuje od 2017/03/15 do 2017/05/20 800.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim Wsparcie realizacji zadania pn. XXV Turystyczny Rajd Kolarski „Wiosna z bicyklem”
22 41/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/09 obowiązuje od 2017/03/10 do 2017/08/30 3000.00 Stowarzyszenie Kreatywna Przestrzeń Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Edukacja międzykulturowa START! Wychodzimy naprzeciw niemieckim miastom partnerskim – warsztaty promujące język, obyczaje, kulturę i tradycję naszych najbliższych sąsiadów. Język niemiecki najważniejszym językiem kultury i biznesu w regionie”.
23 40/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/09 obowiązuje od 2017/03/13 do 2017/07/20 5200.00 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Aktywny senior w społeczności lokalnej”.
24 z dnia 2017/03/09 obowiązuje od 2017/03/09 do 2017/12/31 36.43 ENERGA-OPERATOR SA Opłata przyłączeniowa ul. Konopnickiej
25 P/17/007530 z dnia 2017/03/09 obowiązuje od 2017/03/09 do 2017/12/31 36.43 ENERGA-OPERATOR SA Opłata przyłączeniowa ul. Raszkowska
26 WE.RS.524.64.2016/IS 22/60 z dnia 2017/03/08 obowiązuje od 2017/03/15 do 2017/05/30 500.00 Ludowy Klub Sportowy „Atomic Sport” Wsparcie realizacji zadania pn.: IV Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w tenisie ziemnym dla amatorów
27 28/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/05/23 12000.00 Zespół Szkół Technicznych Wynajem basenu w związku z prowadzeniem zajęc nauki pływania kierowanych dla uczniów ostrowskich szkół podstawowych
28 38/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/08 do 2017/07/31 5000.00 Stowarzyszenie „Nasze marzenia” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Walory krajobrazowe Polski – krajobraz nadmorski”.
29 36/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/07 do 2017/05/23 2400.00 Radosław Sztukowski Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
30 34/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/07 do 2017/05/23 2400.00 Remigiusz Bierła Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
31 33/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/05/22 2400.00 Monika Cyfert Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
32 32/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/05/22 1800.00 Izabela Lis Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
33 30/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/08 do 2017/06/30 1000.00 Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „EKO – rady i porady”.
34 35/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/07 do 2017/05/23 2400.00 Izabela Strąg „Iza” Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
35 39/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/08 do 2017/12/31 1500.00 Stowarzyszenie „Nasze marzenia” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Kodowanie – nabywanie”.
36 37/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/07 do 2017/05/23 2400.00 Tomasz Pietrzak „Datom” Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
37 29/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/08 do 2017/12/31 4400.00 Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Laboratorium Szalonych Naukowców”.
38 WKS. 525.29/2017/17 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/07/31 2000.00 Stowarzyszenie Artystyczne Sztuk-Puk! realizacja zadania publicznego pod tytułem: „Ostrów ostro tańczy”
39 31/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/07 do 2017/05/23 2400.00 Jerzy Kornaszewski – Usługi Rekreacyjne Przeprowadzenie zajęc nauki pływania w ramach programu nauki pływania kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
40 WE.RS.524.57.2016/ZT 15/59 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/27 do 2017/05/07 1500.00 Uczniowski Klub Sportowy Piątka o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) pod tytułem: XXXII Biegi Przełajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka
41 27/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/06 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/05/22 8250.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Wynajem basenu w związku z prowadzeniem zajęć nauki pływania kierowanych dla uczniów ostrowskich szkół podstawowych
42 26/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/03 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/06/28 800.00 Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Żyję z pasją – Noce z rękodziełem – projekt artystyczno-edukacyjny”.
43 25/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/03 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/06/28 2000.00 Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Techniki audiowizualne – warsztaty filmowo-montażowe – projekt edukacyjno-naukowy (kontynuacja)”.
44 24/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/03 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/10/31 3000.00 Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Trzeci język przyszłości – projekt edukacyjno – naukowy”.
45 22/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/02 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/06/30 1800.00 Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „W kręgu eksperymentów – przedszkolak doświadcza i obserwuje”.
46 21/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/02 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/06/30 1800.00 Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Zabawy dzieci z całego świata”.
47 23/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/02 obowiązuje od 2017/03/06 do 2017/06/30 1200.00 Osiedlowe Stowarzyszenie „Krępianie” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Zrób to sam – pora dla seniora”.
48 z dnia 2017/03/01 obowiązuje od 2017/03/01 do 2024/12/31 12000000.00 Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji
49 14/WE/RO/2017 z dnia 2017/03/01 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/12/15 50000.00 Powiat Ostrowski Udzielenie przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności podstawowej Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
50 WE.RS.524.40.2016/ZT 9/58 z dnia 2017/02/28 obowiązuje od 2017/02/28 do 2017/12/31 3000.00 Klub Sportowy Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej „OLPNA” Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja rozgrywek Playarena Ostrów – Ostrowska Liga Piłki Nożnej Amatorskiej „OLPNA”
51 WIG.RZP.272.007.2017 z dnia 2017/02/28 obowiązuje od 2017/02/28 do 2017/12/22 9963.00 Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją Stadionu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim”
52 20/WE/RO/2017 z dnia 2017/02/28 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/04/28 3000.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Planszówkowa Misja Ostrów – Projekt edukacyjny wykorzystujący elementy gier strategicznych w wymiarze pozalekcyjnym”.
53 WIG.RZP.272.006.2017 z dnia 2017/02/27 obowiązuje od 2017/02/27 do 2017/03/13 4007.04 BIURO SERWIS Zakup artykułów biurowych
54 WIG.RZP.272.005.2017 z dnia 2017/02/27 obowiązuje od 2017/02/27 do 2017/03/13 13795.41 Jeta Sp. z o.o. Zakup artykułów biurowych
55 19/WE/RO/2017 z dnia 2017/02/27 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/08/31 3000.00 Stowarzyszenie „Piątka dla Pokoleń” Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Eksperymentarium Małego Naukowca”.
56 17/WE/RO/2017 z dnia 2017/02/24 obowiązuje od 2017/03/01 do 2017/05/31 3500.00 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Ostrowie Wielkopolskim Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie orientacji w terenie z użyciem mapy, kompasu i urządzeń GPS z trybem geocaching, połączone z wykładem na temat atrakcji tyrystycznych Ostrowa Wielkopolskiego i okolic – II edycja”.