Prezentacja wydawnictwa przez Pana Wacława Kieremkampta podczas konferencja naukowej poświęconej Freimannom i Żydom ostrowskim.
Ostrów Wielkopolski 06.05.2015