Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie w sprawie wybuchu gazu ziemnego w wyniku rozszczelnienia gazociągu gazu ziemnego Gustorzyn-Odolanów zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach do którego doszło w Jankowie Przygodzkim w dniu 14 listopada 2013 r. W związku ze zdarzeniem śmierć poniosły 2 osoby,12 doznało obrażeń ciała,  spłonęło bądź uległo uszkodzeniu kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W toku mającego skomplikowany charakter postępowania prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy, w tym uzyskał szereg specjalistycznych opinii. Na podstawie zgromadzonego materiału przedstawiony osobie pełniącej funkcję inżyniera budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 został zarzut nieumyślnego sprowadzenia w okresie pomiędzy 12 a 14 listopada 2013 r. zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach  mającego postać pożaru strumieniowego gazu.

Podejrzanemu zarzucono w oparciu o uzyskane opinie biegłych niedostosowanie sposobu prowadzenia robót ziemnych do wymogów normowych określonych w projekcie i wiedzy technicznej oraz niebezpieczne odstępstwa od projektu w zakresie szerokości i głębokości wykonywanego wykopu, brak zabezpieczenia stateczności skarp wykopu w warunkach wystąpienia dodatkowego obciążenia, a także zlecenie nieprawidłowego składowania urobku w formie zbyt wysokiego nasypu położonego za blisko krawędzi wykopu, w oczywisty sposób przekazującego niebezpieczne oddziaływanie na podłoże gruntowe i istniejący gazociąg i deponowanie go w koronie skarpy wykopu, w pasie montażowym nad istniejącym już gazociągiem.

Jak ustalił Prokurator powyższe zaniedbania skutkowały rozerwaniem gazociągu DN 500 i niekontrolowanego wycieku gazu, jego zapłonu i powstania pożaru strumieniowego w wyniku którego śmierć na miejscu zdarzenia ponieśli operator kaparki oraz dźwigu bocznego, 12 osób doznało obrażeń ciała w postaci oparzeń termicznych I i II stopnia,  a także zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo mienie w wielkiej wartości to jest nie mniejszej niż 10 mln złotych.

Przesłuchany w obecności obrońcy w charakterze podejrzanego, 35 latek nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień, wskazując, iż ewentualne wyjaśnienia złoży po zapoznaniu się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Objęte treścią zarzutów czyny  z art. 163 k.k. zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Postępowanie pozostaje w toku.

2017-12-14 ok24.tv