W związku z pojawiającymi ostatnim okresie w przestrzeni medialnej licznymi informacjami dotyczącymi przebiegu postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu  w sprawie rozboju, do którego doszło w dniu 11 października 2017 r. na terenie jednej z posesji na terenie Kalisza, zasadnym wydaje się sprecyzowanie niektórych okoliczności podniesionych w w/w publikacjach.

            Analiza zeznań złożonych przez pokrzywdzonych bezpośrednio po zdarzeniu, jak również przesłuchanych uzupełniająco na okoliczność zdarzenia w dniu 29 listopada 2017 r. pozwoliła na jednoznaczne ustalenie, że łączna wartość skradzionego mienia nie przekroczyła kwoty 10 000 zł  w gotówce, a także biżuterii, której wartości pokrzywdzeni nie potrafili określić. Detektyw Rutkowski, który medialnie zaangażował się w akcję, mówił o skradzionym milionie złotych.

            Oboje pokrzywdzeni uzupełniająco przesłuchani wykluczyli, aby w wyniku rozboju doszło do kradzieży również środków pieniężnych w walucie obcej. Wykluczyli również, aby wartość biżuterii stanowiła choćby część kwoty pojawiającej się w przekazach medialnych, bądź też by jej ilość była choćby zbliżona do wartości wagowych wskazywanych przez inne osoby.

Przesłuchana w toku postępowania w charakterze świadka, pouczona o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, osoba fizyczna wskazująca w przekazach medialnych na znacznie wyższą wartość utraconego mienia, również potwierdziła, że wartość skradzionego mienia w gotówce nie przekroczyła kwoty 10 000 zł  .

W toku dotychczasowych czynności nikomu nie przedstawiono zarzutów, postępowanie w przedmiotowej sprawie pozostaje w toku, w czasie jego dotychczasowego przebiegu  zgromadzono obszerny materiał dowodowy, w tym miedzy innymi zlecono szereg opinii biegłych różnych specjalności.

Podkreślić należy, że  w sprawie prowadzone są intensywne czynności procesowe i wykrywcze, których zakresu, z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania, na obecnym etapie postępowania brak jest możliwości ujawnienia.

2017-12-01 ok24.tv