Krajowa Rada Prokuratury 13 października 2015r. wysłucha trzech kandydatów na prokuratora generalnego. Rywalem wybranej przez radę osoby będzie Krzysztof Karsznicki, którego rekomendowała Krajowa Rada
Sądownictwa.

Wśród trojga kandydatów jest Andrzej Biernaczyk, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. W konkursie startował już w 2010 roku. Zasłynął wówczas stwierdzeniem, że w prokuraturze wciąż
obowiązuje zasada BMW – bierny, wierny, ale wierny. Sam z instytucją związany od 26 lat. Chce, by prokuratura była umocowana w konstytucji, bo to pozwoli na budowanie jej niezależności, siły i
sprawności.

Postuluje pilne opracowanie nowej ustawy o prokuraturze, bo dotychczasowa jest niedopasowana do realiów. Dla szefa prokuratury chce inicjatywy ustawodawczej i możliwości wydawania przepisów wykonawczych. Jest zwolennikiem jawności dyscyplinarek oskarżycieli i przekazania ich do rozpatrywania sądom. Oprócz Andrzeja Biernaczyka w konkursie startuje Andrzej Janecki i Irena Lura Łozowicka.

2015-10-09