Dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej” dotarli do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, które dotyczy przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Według dokumentów członkowie komisji wyborczych mają otrzymać jednorazowe rękawiczki i maseczki FFP1. Jakie są inne zalecenia resortu zdrowia?
Rozporządzenia ministra zdrowia ma dotyczyć zasad bezpieczeństwa wprowadzonych podczas głosowania w wyborach prezydenckich. Reżim sanitarny ma zmniejszyć ewentualne ryzyko zakażenia się koronawirusem.
Wyjątkowo zabezpieczeni mają być przede członkowie komisji. Jednorazowe środki ochrony osobistej mają być im dostarczone przez samorządy. Pieniądze na ten cel mają jednak pochodzić z budżetu centralnego.
Każdy pracownik komisji otrzyma rękawiczki jednorazowe, do zmiany co godzinę. Dodatkowo członkowie komisji dostaną maski ochronne FFP1 (podstawowej klasy) i przyłbice. W lokalach wyborczych dostępne będą także płyny do dezynfekcji, z których korzystać mają członkowie komisji, a także wyborcy.

Członkowie komisji wyborczych muszą mieć zapewnione stanowiska pracy w odstępach co najmniej 1,5 metra od pozostałych pracowników komisji. Każde stanowisko dodatkowo powinno być otoczone barierą z tworzywa sztucznego, np. pleksi o wysokości co najmniej jednego metra „ponad strefę oddychania”.

Wprowadzone mają zostać także limity osób. Nie obowiązują już wprawdzie w sklepach, kościołach czy restauracjach. Jednak w lokalu wyborczym, bez względu na jego powierzchnię, mogą przebywać jednocześnie maksymalnie cztery osoby spoza komisji. Składy komisji także zostaną zmniejszone do minimum trzech osób.