Projektownia przyszłości to projekt realizowany od lutego do czerwca we współpracy Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Publicznego Przedszkola Nr 16 w Ostrowie. Brała w nim udział grupa sześcioletnich przedszkolaków oraz uczniowie z klasy drugiej kierunku technik budownictwa, którzy wspomagali pracę dzieci.

Zadania projektu zostały podzielone i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. – Inspiracją do powstania projektu był program preorientacji zawodowej, a priorytet stanowiło zainteresowanie przedszkolaków tematem budownictwa oraz zaangażowanie do czynnego udziału w zajęciach uczniów technikum. Dla nauczycieli istotnym elementem projektu było wzajemne dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem, w tym sposobami prowadzenia zajęć – powiedziała Ewa Szymańska, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSB-E.