W II Liceum Ogólnokształcącym oddano do użytku nowoczesną pracownię chemiczną.Pracownia powstała z pieniędzy Starostwa Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość nowej sali dydaktycznej to ponad 53 tysiące złotych.

Na uroczystość otwarcia pracowni, która odbyła się w środę 25 października przybyli przedstawiciele Rady Powiatu Ostrowskiego oraz nauczyciele chemii ze szkół podstawowych. Witając młodzież i przybyłych gości dyrektor II LO Aleksander Ziobro przypomniał krótko historię powstawania nowej sali.

Rok temu 28 października 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poczujmy chemię do ekologii – rozwój Szkolnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej poprzez zakup urządzeń do doświadczeń o tematyce ekologicznej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 17,5 tys. zł., natomiast pozostałe 35,6 tys. zł. przyznane zostały decyzją Rady Powiatu Ostrowskiego ze środków własnych powiatu, w marcu bieżącego roku.

Zakup sprzętu i niezbędne prace remontowe przeprowadzono pod koniec minionego roku szkolnego oraz w czasie wakacji. Jak podkreślił dyrektor Ziobro:

– Jest to z pewnością pracownia o europejskich standardach z dostępem do interesujących pomocy dydaktycznych umożliwiających prowadzenie ciekawego, innowacyjnego i efektywnego  procesu dydaktycznego i dobrze służyć będzie uczniom w rozwijaniu swoich chemicznych pasji. Skorzystają z niej również uczniowie innych szkół, uczestnicząc w ramach współpracy w lekcjach pokazowych i innych ciekawych przedsięwzięciach.

2017-10-26 ok24.tv za tubaostrowa.pl