Wystąpienie – Sylwia Wójcik – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zobacz pozostałe części konferencji: dział GOSPODARKA