Wystąpienie – Hubert Zobel – Dyrektor Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zobacz pozostałe części konferencji: dział GOSPODARKA