Wystąpienie – Grzegorz Potrzebowski – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Zobacz pozostałe części konferencji: dział GOSPODARKA