Wystąpienie – Barbara Kwapiszewska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu