Szanowni Państwo,

za nami pierwsza połowa IX kadencji Parlamentu Europejskiego, w trakcie której miałam zaszczyt, dzięki olbrzymiemu mandatowi zaufania powierzonemu mi przez Wielkopolanki i Wielkopolan, reprezentować Polskę jako eurodeputowana w Parlamencie Europejskim (PE).

Na półmetku każdej kadencji odbywają się nowe wybory prezydium władz PE. Dzięki głosom koleżanek i kolegów europosłów, uzyskałam reelekcję na stanowisko wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zobowiązanie móc reprezentować Polskę na tak zaszczytnym stanowisku.

Obszar moich kompetencji obejmuje kwestie zdrowia, równości płci i różnorodności, polityki informacyjnej oraz polityki sąsiedztwa. Piastuję również funkcję koordynatorki Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka.

Należę do Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w skład której wchodzi polska delegacja PO i PSL. EPL jest największą grupą w Parlamencie Europejskim, która zrzesza centroprawicowe partie z całej Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że członkiem rodziny Europejskich Partii Ludowych w Europie jest także m.in. ukraińska partia UDAR, której barwy reprezentuje mer Kijowa, Witalijem Kliczko.

Walka z rakiem priorytetem Europejskiej Partii Ludowej

Dzięki usilnym zabiegom EPL, podjętym z inicjatywy polskiej delegacji, po raz pierwszy w historii w Parlamencie Europejskim powstała Komisja specjalna ds. walki z rakiem. Zaangażowanie Unii Europejskiej w tym obszarze stało się jednym z głównych priorytetów w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Walka z rakiem jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Niestety statystyki są bezlitosne i praktycznie każdy z nas zetknie się z chorobą nowotworową osobiście lub pośrednio – wśród rodziny czy przyjaciół. Co roku w Polsce rak zabija ponad 100 tysięcy osób. Warto zaznaczyć, że mimo wieloletnich wysiłków, mających na celu zmniejszenie różnic cywilizacyjnych, wciąż wiele obszarów onkologii w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest na znacząco niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej. Szansa na skuteczne leczenie nowotworów złośliwych w Polsce jest nawet o kilkadziesiąt procent mniejsza niż w krajach takich jak Niemcy, Francja czy Holandia.

Walka z rakiem, upominanie się o pacjentów z Europy Środkowo-Wschodniej, a także szczególna troska o najmłodszych pacjentów onkologicznych, jak również ich opiekunów, była także moim zobowiązaniem z kampanii wyborczej. Wykorzystując moje doświadczenie jako lekarz, minister zdrowia oraz premier polskiego rządu robię wszystko, aby jak najlepiej wywiązać się z moich wyborczych obietnic.

Efektem prac komisji specjalnej ds. walki z rakiem jest sprawozdanie dotyczące kompleksowej i skoordynowanej unijnej strategii walki z chorobami nowotworowymi. Wskazujemy w nim szereg działań, które mają na celu skuteczniejszą walkę z rakiem w Europie. Są to m. in.: równy dostęp do opieki onkologicznej w państwach członkowskich UE, np. poprzez zwracanie kosztów wynikających z transgranicznej opieki zdrowotnej czy prawo do drugiej opinii medycznej; stworzenie europejskiej sieci certyfikowanych, referencyjnych centrów onkologicznych, listy krytycznych leków onkologicznych, wspólnych europejskich zakupów oraz banku takich leków; wypracowanie europejskiego standardu szybkiej diagnozy i leczenia; utworzenie europejskiego rejestru i bazy danych o diagnozie, przebiegu i leczeniu nietypowych nowotworów i nietypowych przebiegach chorób onkologicznych; likwidacja utrudnień w dostępie do ubezpieczeń i kredytów dla osób, które pokonały raka, np. poprzez prawo do „bycia zapomnianym” – anonimizacja historii choroby, ochrona danych medycznych; zwiększenie nakładów i przyspieszenie badań nad lekami na nowotwory dziecięce i rzadkie, przeznaczenie funduszy na europejską infrastrukturę zdrowotną czy koncentracja wysiłków na innowacjach w zakresie ratujących życie metod leczenia.

Dzięki staraniom eurodeputowanych EPL, Europa priorytetowo traktuje to, czego nie można przeliczyć na żadne dobra materialne – jest to inwestycja w życie i zdrowie pacjentów w duchu europejskiej solidarności i pomocniczości. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierzę, że jej efekty znacznie poprawią sytuację pacjentów onkologicznych. To nasze wielkie wyzwanie i wspólna walka, którą musimy wygrać.
Biuro poselskie Ewy Kopacz
Posłanki do Parlamentu Europejskiego
ul. Zwierzyniecka 13,
60-813 Poznań,
tel. +48 (61) 842 72 23
e-mail: biuro.poznan@ewakopacz.eu,

www.ewakopacz.eu
fb: KopaczEwa
T: EwaKopacz
I: kopacz_ewa

https://www.eppgroup.eu/pl
https://www.facebook.com/GrupaEPL
twitter.com/eppgroup
https://www.youtube.com/user/eppgrouptv
https://www.instagram.com/eppgroup/