Prezydent Ostrowa Beata Klimek zasiada od grudnia w Radzie Nadzorczej kaliskich wodociągów.
Rada liczyła dotąd czterech członków, po kooptacji Prezydent Ostrowa już pięć. Nie podoba się to niektórym radnym. Radny Dariusz Grodziński z kaliskiej Koalicji Obywatelskiej wzywa wprost do rezygnacji z innych członków rady. W interpelacji pyta też prezydenta Krystiana Kinastowskiego o koszty w komunalnym przedsiębiorstwie.
Radny ostrowskiej KO zamieścił na Facebooku ankietę, w której można wypowiedzieć się na temat dodatkowych zajęć prezydent Ostrowa
Komentarz ZOSRTROWA