Po 22 miesiącach zapadł wyrok sądu przeciw Prezydent Beacie Klimek, która według wyroku sądów dwóch instancji pomówiła Piotra i Sylwię Nowickich. Pomówienie miało miejsce na Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w maju 2015 roku. To pierwszy proces w 27-letniej historii samorządu ostrowskiego o pomówienie, w którym sąd uznał urzędującego prezydenta winnym.

17554707_120332000124024694_1902424437_n

17577922_120332000121883625_418393873_n 17619334_120332000143394974_234351454_nW kwietniu 2015r. radny Alojzy Motylewski pytał o funkcjonowanie Biura Prasowego i Relacji Społecznych za kadencji prezydenta Jarosława Urbaniaka. Kierownikiem biura była wtedy Sylwia Nowicka, obecnie radna powiatu ostrowskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.  Prezydent Beata Klimek w odpowiedzi na interpelację trzykrotnie powtórzyła, że firma prowadzona przez Piotra Nowickiego, męża Sylwii Nowickiej, otrzymała od biura prasowego zlecenia o łącznej wartości 120 tysięcy złotych.

Radna Sylwia Nowicka wydała wtedy oświadczenie: „Informacja przekazana na sesji jest nieprawdziwa i niepoparta żadnymi faktami. Skierujemy sprawę do sądu i tam będziemy bronić swego dobrego imienia. Nie może być tak, że publicznie, na sesji Prezydent Miasta mówi nieprawdę.” Nikt na sesji nie sprostował podanych nieprawdziwych informacji, także na kolejnej – czerwcowej – sesji.

90a6239b-1826-46a6-b970-46b059fa21f5_7980

W lipcu 2016r. zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, w grudniu 2016r. w Sądzie Okręgowym Kaliszu.  22 grudnia 2016 Sąd Okręgowy w Kaliszu w całości utrzymał wyrok uznając Prezydent Beatę Klimek winną. Prezydent Klimek również od wyroku kaliskiego sądu próbowała się odwołać – jednak bezskutecznie.

W maju 2015r. próbowaliśmy tłumaczyć, że Prezydent Beata Klimek na sesji, przy mediach, urzędnikach, prezesach spółek, działaczach rad osiedli, gości; podczas sesji transmitowanej na żywo – powiedziała nieprawdę i to aż trzykrotnie. Niestety. Gdy pomawia osoba publiczna, pomówiony jest niewiarygodny, a jego wyjaśnień nikt nie słucha. Kiwa się wtedy głową na zasadzie „winny się tłumaczy” i „coś musi być na rzeczy”.
Dlatego oddaliśmy sprawę do sądu. Sprawę dwukrotnie wygraliśmy – sąd po przesłuchaniu sesji, zbadaniu faktur, umów, dokumentów, regulaminu organizacyjnego urzędu, a nawet kodeksu etyki, nie znalazł potwierdzania zarzutów stawianych nam przez Prezydent Beatę Klimek– napisała na swoim profilu facebookowym Sylwia Nowicka.

17554921_120332000107849234_823441082_n 17671289_120332000099558231_794285010_n 17690362_120332000097783809_1762580502_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z wyrokiem sądu – treść wyroku musi być wywieszona przez miesiąc w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Wywieszony wyrok ma zanonimizowane nazwiska małżeństwa Nowickich.

2017-04-07