Krystian Kinastowski został zaprzysiężony na prezydenta Kalisza w kadencji 2018 – 2023.  W swoim przemówieniu mówił o szerokiej współpracy prezydenta z Radą Miasta, o różnicach między klubami, z których powinna wynikać mądrość i siła tego grona, nie zaś powody do waśni.

Krystian Kinastowski podkreślił, jak ważne dla niego jest zaufanie, którym obdarzyli go mieszkańcy, jak dodał, codziennie w swojej służbie dla miasta i mieszkańców będzie je umacniał.

Prezydent wymienił również swoje priorytety, takie jak m.in.: rewitalizacja śródmieścia, walka ze smogiem, poprawa funkcjonalności komunikacji publicznej, poprawa jakości i rozbudowa sieci połączeń drogowych, dążenie do budowy obwodnicy miasta, podniesienie poziomu kultury, edukacji i sportu, opieka nad tymi, którzy potrzebują jej najbardziej, polepszenie jakości usług publicznych i warunków życia w mieście, by przyciągały nowych mieszkańców.

Na koniec podziękował swoim poprzednikom – tym, którzy tworzyli w przeszłości samorządność Kalisza.

Następnie radni dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady miasta, w składzie: Magdalena Walczak, przewodnicząca, Grzegorz Kulawinek i Roman Piotrowski, członkowie.

Prezydent Kinastowski będzie miał dwóch zastępców:  Grzegorz Kulawinek -lat 43, pedagog i trenerem, nauczyciel w III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu i Mateusz Podsadny – lat 40, prowadzi prywatny żłobek w Kaliszu.

2018-11-22 ok24.tv