Prezesi spółek komunalnych muszą co roku składać oświadczenia majątkowe. Są one publikowane na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Z zestawienia wynika, że rozpiętość zarobków w poszczególnych spółkach jest duża od  ponad 92 tysięcy złotych do blisko 220 tysięcy. To dane za 2016 rok.

1. Marek Kolasiński – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego CRK – 219 586,12 zł (zrezygnował z pracy wraz z końcem 2017r.)

2.Ryszard Wiśniewski – Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej MZGM- 210 151,91 zł

3. Andrzej Strykowski – jako prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarowania Odpadami ZOiGO – 209 861, 28 zł i jako prezes Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami RZZO – 50 604,68 zł

4. Wojciech Białas – Miejski Zakład Zieleni MZZ – 179 404,94 zł

5. Marian Kupijaj – Ostrowski Zakład Ciepłowniczy OZC – 174 012,80 zł

6. Bartosz Ziółkowski – Miejski Zakład Komunikacji MZK – 173 537,47 zł

7. Marek Karolczak – PWIK Wodkan – 172 489,08 zł

8. Paweł Woźniak – Pstrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego OTBS – 137 626,39 zł

9. Ewa Psztyr – Targowiska Miejskie – 135 401, 36 zł

10. Maciej Kostka – Ostrowski Park Przemysłowy OPP – 92 284,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-02-13 ok24.tv na podstawie BIP UM Ostrów