Kaliska firma Pratt & Whitney i Mahle Behr z Ostrowa to nowi partnerzy ze strony pracodawców europejskiego projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. W Poznaniu podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy tymi firmami i samorządem Województwa Wielkopolskiego, który do 2020 będzie realizować projekt wspólnie z Politechniką Poznańską. A chodzi przede wszystkim o staże dla uczniów szkół zawodowych u pracodawców i dodatkowe zajęcia specjalistyczne w laboratoriach:

„Rozmowy z tymi firmami trwały ponad pół roku i nie dotyczyły tylko podpisanej umowy, ale przede wszystkim tworzonych laboratoriów. Omawialiśmy, czego oczekują ci pracodawcy, jak mamy szkolić młodzież, w którym kierunku, tak aby uczeń miał te praktyczne kompetencje, których wymaga konkretny już pracodawca. Stąd utworzenie specjalistycznego laboratorium w Kaliszu” – informuje Marzena Wodzińska z zarządu Województwa Wielkopolskiego.


na fot. od lewej: Dariusz Adamek / Prezes Zarządu Mahle Behr z Ostrowa, Wojciech Wasik / Prezes Zarządu Pratt & Whitney z Kalisza, Marzena Wodzińska / zarząd Województwa Wielkopolskiego, Tomasz Łodygowski / Rektor Politechniki Poznańskiej

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach PROW-u 2014-2020. Całkowita wartość wynosi 63 500 000 zł, w tym kwota unijnego dofinansowania to blisko 54 000 000 złotych. W najbliższym czasie będzie uruchomione specjalistyczne laboratorium przy firmie Pratt & Whitney w Kaliszu, w którym uczniowie odbędą staże.