Kolejne zawirowania płacowe w dawnej Fabryce Wagon w  Ostrowie Wielkopolskim. Pracownicy otrzymali spóźnione wynagrodzenia za wrzesień, teraz czekają na wypłatę wynagrodzeń za październik i listopad. Wobec spółki EKK Wagon toczy się postępowanie sanacyjne. W spółce pracuje dziś około 500 osób, spora część to osoby, które za chwile będą mogły nabyć uprawnień emerytalnych.

0dd13847939608361229a2146a422735_d-jpg_732-419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co takie postępowanie oznacza? Jest ono podobne do dawnego postępowania upadłościowego z opcją układową – z tą jednak różnicą, że postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika, a przyjęcie układu następuje dopiero po wykonaniu czynności sanacyjnych. Postępowanie sanacyjne jest wszczynane na skutek złożenia wniosku restrukturyzacyjnego do sądu restrukturyzacyjnego, którym jest właściwy miejscowo sąd gospodarczy.

O trudnej sytuacji w ostrowskiej firmie związki zawodowe działające przy EKK WAGON Sp. z o.o. poinformowały Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Pismo w tej sprawie o uruchomienie pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia dla pracowników wystosowała prezydent miasta.

2016-12-15 ok24.tv