Pali się na składowisku odpadów na Staroprzygodzkiej. Na miejscu jest kilkanaście jednostek strazy pożarnej. Wciąż dojeżdżają kolejne.

To nie pierwszy taki pożar. Przyczyną poprzednich był samozapłon.
Uwaga! Dym ze składowiska może być bardzo toksyczny. Lepiej ograniczyć aktywności na powietrzu.
Aktualizacja: pożar opanowany. Dogaszanie potrwa kilka godzin. Chmura przemieszcza się w kierunku południowym. Biuro Zarządzania Kryzysowego Straży zaleca osobom z chorobami układu oddechowego pozostanie w domu