Kolejną publikację w związku z Rokiem Jubileuszu Stulecia Powstania Wielkopolskiego wydała biblioteka publiczna gminy Przygodzice. Jej autorem jest uznany historyk-regionalista i emerytowany kustosz Chaty Regionalnej w Przygodzicach Edmund Radziszewski.
Opracowanie naukowe Edmunda Radziszewskiego jest poświęcone m.in. powstańcom wielkopolskim z gminy Przygodzice w jej dzisiejszych granicach. Autor podjął próbę określenia liczby powstańców związanych z poszczególnymi miejscowościami, poprzez urodzenie, zamieszkanie i pracę, uwzględniając w tym wykazie powstańców, którzy opuścili swoje rodzinne strony, ukazując ich często tragiczne losy.
Zadał sobie również trud inwentaryzacji zachowanych grobów powstańczych i okolicznych monumentów upamiętniających powstańczy czyn zbrojny.
O tym, jak ważną funkcję pełnią regionaliści, umiejący dotrzeć do osób i faktów, do których ktoś siedzący na katedrze historii nigdy nie dotrze, mówił w czwartek podczas promocji książki Radziszewskiego w przygodzickim GOK dr Krzysztof Morta – wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego.
„W naukowych publikacjach jest wiele niedomówień, wiele błędów, które na lokalnym gruncie autor jest w stanie rozstrzygnąć. Takie regionalne badania są cenne, bo one mówią o mikroskali historii. Są też cegiełkami budującymi jej makroskalę” – mówił Krzysztof Morta.
Staranność i dociekliwość autora książki chwaliła na tym spotkaniu także czytelniczka biblioteki Wiesława Sapieja-Nowicka. „Dla laików, takich jak ja, informacja zawarta w publikacji zaspokaja potrzebę wiedzy o tym wydarzeniu. Sposób jej podania jest dla mnie imponujący. Młodzież powiedziałaby szacun, ja też mówię szacun Panie Mundku, prawie zazdroszcząc Panu takiej pozycji”.

O tym, że niedawna rocznica zmobilizowała historyków do wnikliwej analizy powstania, a samorządy i instytucje wielu gmin do wielu ciekawych inicjatyw, przypomniał z kolei wójt Krzysztof Rasiak. „Jako wnuk powstańca, wywodzący się z powstańczej rodziny, cieszę się, że wśród nas są aktywni i płodni pasjonaci lokalnej przeszłości. To dzięki wysiłkowi m.in. Edmunda Radziszewskiego, mogliśmy się tu spotkać w przekonaniu, że wysiłek ten będzie służył zachowaniu pamięci o dokonaniach naszych przodków, której kultywowanie jesteśmy im winni. Myślę, że nasza współpraca powinna się tak dalej rozwijać” – zaznaczył wójt.
Edmund Radziszewski urodził się w Wałczu na Pomorzu Zachodnim. Ukończył historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od wielu lat zajmuje się historią regionalną, historią dawnych kresów Rzeczpospolitej i genealogią. Publikował m.in. w „Zeszytach Przygodzickich” i „Przygodzickich Wieściach Gminnych”.
Wcześniej temat powstania zgłębili w swoich publikacjach: Magdalena Niedziela, Wacław Kieremkampt i Krystian Piasecki.
Spotkanie pilotowała dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego, Maria Pietrzak.
www.przygodzice.pl