W roku jubileuszu 50-lecia ostrowski szpital rozpoczął jedną z największych inwestycji – budowę nowego skrzydła. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 30 września 2016 roku.

– Szpital, który świętuje w tym roku jubileusz 50-lecia stale się zmienia, ale od czasów tej polski powiatowej, a więc od 1998 roku od kiedy powiat sprawuje nad nim pieczę, tempo zmian jest coraz większe. Dziś przystępujemy do rozbudowy szpitala, czynimy to z nadzieją, że przychodzimy z pomocą naszym mieszkańcom, że zabezpieczamy lepszy poziom usług medycznych, że poczują się jeszcze bardziej bezpieczni. Robimy to z jeszcze jednego powodu aby, dać przestrzeń do dalszego rozwoju szpitala – powiedział starosta ostrowski Paweł Rajski.

zdjecie

– „Dzisiejsza inwestycja jest największą w 50 letniej historii naszego szpitala. Takiej inwestycji o takim rozmachu jeszcze nie było. Jesteśmy szczęśliwi, że te marzenia, które już w poprzedniej kadencji mieliśmy dzisiaj się spełniają. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego dzieła, w szczególności radnym powiatu ostrowskiego” – Dariusz Bierła Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

zdjecie

Tradycyjnie wmurowanie aktu erekcyjnego to wydarzenie organizowane w uroczysty sposób i towarzyszące największym inwestycjom. W akcie czytamy: „Z inicjatywy Starosty Ostrowskiego, Zarządu Powiatu i Dyrekcji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, działając w imieniu mieszkańców Powiatu Ostrowskiego i kierując się pragnieniem zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych oraz stwarzając warunki do rozwoju Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, powstaje nowe skrzydło ostrowskiego szpitala, które stanie na terenie położonym pomiędzy al. Słowackiego, a ul. Limanowskiego na gruncie należącym do Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na powierzchni całkowitej 4.333,68 metrów kwadratowych znajdować się będą docelowo: Centralna Sterylizacja, Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blok Operacyjny. Projektantem obiektu była pracownia architektoniczna Jarno Chmielewski i Marcin Skała. Umowa na budowę I etapu została podpisana 30 czerwca 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim. Koszt budowy ustalony w wyniku postępowania przetargowego wyniósł 13.036.710 złotych (brutto), a główne prace budowlane wykonuje firma SKANSKA. Menadżerem projektu ze strony firmy SKANSKA jest Beata Kromuszczyńska, Kierownikiem Budowy Mateusz Ratajczak. Obiekt powstaje pod bacznym nadzorem inspektora „Studio budowa” Tomasz Kubiak. Akt ten został przygotowany, podpisany, poświęcony i wmurowany dla udokumentowania tych ważnych wydarzeń w życiu zarówno szpitala jak i społeczności Powiatu Ostrowskiego oraz z woli pozostawienia świadectwa potomnym”

zdjecie

zdjecie

Po odczytaniu treści pod aktem erekcyjnym złożyli podpisy wszyscy zaproszeni goście, według godności i sprawowanych funkcji. Następnie dokument umieszczono w tubie wraz z monetami 1,2,5 groszy, zdjęciami szpitala oraz zdjęciami z placu budowy nowego skrzydła, a także listą obecnych pracowników Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie oraz informacjami z życia Powiatu Ostrowskiego wykonanymi w wersji elektronicznej i umieszczonymi na elektronicznym nośniku danych.

zdjecie

zdjecie

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego w fundament nowego skrzydła dokonali: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Reprezentujący Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk oraz Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Dariusz Bierła. Poświęcenia budowy dokonał kapelan szpitala ks. Piotr Juszczak. Na koniec uroczystości gratulacje pod adresem samorządu powiatowego i załogi szpitala złożyła Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

zdjecie

Głos zabrał również Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, który brał udział w ostatnich przemianach szpitala jako Wicestarosta Ostrowski.

– „Budżet dzisiejszego szpitala to ponad 90 milionów złotych i możliwość realizacji kontraktów w szerszym zakresie, to również podwyżki dla personelu. Myślę, że dzisiejsza uroczystość nie tylko podsumowuje to co władze powiatowe dotychczas zrobiły wobec szpitala, ale także daje perspektywy, że może być lepiej. Szanowni Państwo finanse publiczne to system naczyń połączonych, teraz powiat przekazuje ponad 6 milionów złotych na rozbudowę szpitala, za rok, dwa więcej pieniędzy będzie na drogi, bo szpital już teraz oddycha równowagą finansową” – powiedział Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP.

zdjecie

– „Budowa skrzydła to kluczowy element rozwoju szpitala ostrowskiego jako ośrodka ponadregionalnego o trochę większych ambicjach niż zwykły szpital powiatowy. Bez dobrej Sali operacyjnej bez nowoczesnego oddziału intensywnej terapii nie ma dziś dobrego szpitala, który chce leczyć ludzi nie tylko w czterech podstawowych działach – powiedział Rafał Żelanowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego.

zdjecie

Pierwszy oddział w nowym skrzydle będzie uruchomiony już za rok, będzie to Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2016-09-30 ok24.tv