Wykonawca podpisał umowę na budowę budynku mieszkalnego realizowanego w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu Mieszkaniowego „Dla systematycznych”. Plac budowy został przekazany wykonawcy – zgodnie z umową koniec prac nastąpi 31 lipca 2016 roku. Adres nowego bloku to Klasztorna 12. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskim planem rozwoju spółki MZGM do 2017 powinny powstać trzy bloki z 16 mieszkaniami każdy. W 2014 roku oddano do użytku pierwszy blok.

8 lipca 2015 roku w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o. o. podpisana została umowa z firmą Zakład Robót Ogólnobudowlanych ZROBUD Marek Kędzia, która będzie wykonawcą budowy 16-lokalowego budynku mieszkalnego przy ulicy Klasztornej 12 w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto wykonawcy przekazany został plac budowy, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych.

Przygotowania do realizacji tej największej inwestycji spółki w 2015 roku trwały kilka miesięcy. Dotyczyło to nie tylko przygotowania dokumentacji technicznej, przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych, ale przede wszystkim znalezienia źródeł finansowania. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego  kredyt na w/w budowę w wysokości 1 600 tys. zł udzielił SGB – Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu we współpracy ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Skalmierzycach. Umowę podpisano w połowie czerwca.

2015-07-09 ok24.tv za UM Ostrów