Realizacja inwestycji bez zaciągania nowych zobowiązań, skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz przygotowanie do nowej perspektywy unijnej to najważniejsze cele, na których skupiał się samorząd powiatowy w minionych dwóch latach. Połowinkowego podsumowania dokonano podczas spotkania z dziennikarzami 29 listopada 2016 r.

 

 

Starostowie skupili się z kolei na analizie inwestycyjnej ostatnich lat i nakreśleniu planów na najbliższe dwa lata.

– ‘’W porównaniu w poprzednią kadencją nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu mamy marzenia, a oprócz nich jesteśmy pełni zapału, aby je zrealizować. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę mieliśmy zadłużenie na poziomie ponad 48 mln, w porównaniu do planowanych na koniec tego roku ok. 31 mln. Od tego czasu nie zaciągaliśmy żadnego kredytu realizując ambitny plan inwestycyjny. Robiliśmy tak, by poluzować gorset i móc sięgać po sięgać po środki zewnętrzne’’ – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji znajdują się te z obszaru zdrowia. Dotyczy to modernizacji oddziałów, powstania nowych pracowni. – ‘’Nie byłoby tych wszystkich zadań oraz przygotowań do rozbudowy szpitala bez ustabilizowana sytuacji finansowej placówki. Cieszy nas zielony kolor oznaczający, że szpital nie przynosi strat. Traktujemy to wciąż jako pozytywne symptomy i przestrzegamy przed hura optymizmem’’ – mówił Starosta.

zdjecie

Na konferencji pokreślono również wzmacnianie marki ostrowskiej oświaty. Przyczynić się do tego mają inwestycje w modernizację bazy technicznej oraz sportowej.  Flagową inwestycją ma być rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego. Zapowiedziano kontynuację programu rozbudowy boisk sportowych w szkołach ZSU, I LO oraz III LO,

Niezmiennym priorytetem są inwestycje drogowe.

– ‘’W latach 2001-2015 wydatkowaliśmy na drogi 54 mln zł, przy 16 wydanych na oświatę i ponad 12 przeznaczonych na szpital. Można więc powiedzieć, że inwestycje drogowe są naszym priorytetem zarówno w poprzedniej jak i obecnej kadencji’’ – mówił Roman Pacholczyk Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

W 2015 wydatkowano na inwestycje drogowe i chodnikowe ok. 9 mln zł, w 2016 9,3 mln. zł Jeśli chodzi o zakres inwestycji to w 2015 wybudowano 18 km dróg oraz 6,7 km chodników. W 2016 było to 23 km dróg i 7,4 km chodników.

Planowane największe inwestycje na drogach powiatowych w najbliższych dwóch latach to realizowana przy udziale firmy MOTA ENGIL odbudowa ponad 7 km dróg wykorzystywanych podczas budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budowa drogi do Wysocka Małego. Jedną z największych inwestycji będzie także budowa ul. Wiklinowej w Ostrowie przy wsparciu środków z Programu Rozbudowy Powiatowej i Gminnej Infrastruktury Drogowej oraz Raszkowa i miasta Ostrowa. Zadanie szacowane na ok. 3 mln zł będzie istotnym połączeniem komunikacyjnym i odciążeniem dróg miejskich. W ramach realizowanego z miastem projektu likwidacji niskiej emisji powiat chce także wybudować ścieżkę rowerową do Lewkowa.

zdjecie

Władze Powiatu Ostrowskiego liczą mocno na wsparcie środków zewnętrznych nie tylko unijnych, ale i krajowych.

– ‘’W latach 2015-2016 zarówno Starostwo Powiatowe jak i nasze jednostki pozyskały ponad 37 mln środków zewnętrznych, unijnych i krajowych. To sporo. Ostatnie dwa poświęciliśmy także na przygotowanie projektów, których celem jest sięgnięcie do unijnego worka. Planujemy tylko w 2017 roku pozyskanie ponad 27 mln zł, przy wkładzie własnym ok. 6 mln. Widać wyraźnie, że w ten sposób chcemy wielokrotnie pomnożyć środki na inwestycje. Ta kwota wydawana na inwestycje będzie powiększona o 20 mln, które dzięki całej Radzie Powiatu już zagwarantowane zostały na remont pałacu w Lewkowie, bez względu na to, kto będzie jego właścicielem’’ – powiedział P. Rajski.

2016-11-29 ok24.tv