Powiat Ostrowski wydaje najmniej na administrację w Polsce. Najnowszy ranking publikujący ten rodzaj wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca publikuje Tygodnik Samorządowy WSPÓLNOTA.

041W ciągu ostatnich 5 lat Powiat Ostrowski zajmował odpowiednio 3, 2, 2, i obecnie 1 miejsce w kategorii powiatów dużych, powyżej 75 tys. mieszkańców. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2014 r. wydatki na administrację w Powiecie Ostrowskim wyniosły 65,11 zł.

Autorem rankingu jest Paweł Swianiewicz, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julia Łukomska adiunkt w tym samym Zakładzie.
– Metoda obliczania rankingu jest identyczna jak w roku ubiegłym. Pod uwagę wzięte zostały wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej ,,administracja publiczna’’ za wyjątkiem remontów bieżących – napisali autorzy rankingu.
Z przygotowywanego przez naukowców zestawienia wynika, że wśród dużych powiatów od trzech lat na pierwszych dwóch miejscach zmieniają się powiaty ostrowski i żarski.
– Od początku pełnienia funkcji Starosty konsekwentnie realizuję zasadę efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, co w praktyce oznacza, że liczba pracowników od kilku lat jest na tym samym poziomie. Uznałem, że skoro takiego podejścia oczekujemy od jednostek podległych jak szkoły czy DPS-y, musimy równie ekonomicznie pochodzić do administracji. Ale trzeba mieć świadomość, że przy cedowaniu na powiaty kolejnych obowiązków przez różne administracje jest granica oszczędności, której jednak przekroczyć nie można ze względu na jakoś obsługi – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Tak wysokie miejsce wśród ponad 500 powiatów w Polsce to również efekt poszukiwania oszczędności w innych obszarach funkcjonowania administracji powiatowej. Na dostarczanie energii elektrycznej, wybór ubezpieczyciela, usługi telekomunikacyjne przeprowadzono przetargi. Negocjowane były także na nowo umowy o dostawy ciepła. Powiatowi Ostrowskiemu udało się odzyskać część zapłaconego podatku VAT. Każde z tych działań przyniosło konkretne efekty sięgające nawet do kilkuset tysięcy złotych. Od kilku lat radni powiatowi pracują na tabletach co uwalnia urząd od ,,produkowania’’ tysięcy stron papierowych wersji materiałów.
Taka filozofia nie oznacza zaniechania jakichkolwiek inwestycji w Starostwie Powiatowym, a dowodem na to jest m.in. powstanie nowego Biura Obsługi Inwestora.

2015-08-17 ok24.tv za powiat-ostrowski.pl